תוספת של 24.6 מיליארד שקלים עד סוף השנה: משרד האוצר פרסם הלילה (שני) את החוקים הנדרשים ליישום התכנית לכלכלת הקורונה בשנת 2020. מדובר בחקיקה המשלימה את התכנית שהציגו שר האוצר ישראל כ"ץ וראש הממשלה בנימין נתניהו ביום חמישי, והיא צפויה לעלות לדיון בממשלה כבר היום.

בהיעדר תקציב מאושר לשנת 2020, תזכיר החוק החדש ממשיך את ההתנהלות הכפולה של התקציב ההמשכי – תקציב המשכי של 1 חלקי 12, ותקציב הקורונה. התכנית הכלכלית המקורית, שאושרה בתחילת אפריל, עמדה על כ-50 מיליארד שקלים והותאמה מבחינה תקציבית ל"דעיכת הנגיף" החל מחודש יוני. לנוכח העלייה בתחלואה אושרה הרחבה של מסגרת זו בחודש מאי ב-14 מיליארד שקלים. כעת מוצע להרחיב את התכנית כאמור ב-24 מיליארד שקלים נוספים. סה"כ תעמוד התכנית, כולל השיפוי לביטוח לאומי, על כ-88 מיליארד שקלים ב-2020.

הכסף מוקצה להרחבה והארכת הזכאות לדמי אבטלה, רשת ביטחון סוציאלית  לעצמאים, תכנית סיוע לעסקים שמחזור ההכנסה שלהם, ותכנית צמיחה שעיקרה כרגע הרחבת ההכשרות המקצועיות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בהצעה נכתב כי לפי התחזיות של משרד האוצר ובנק ישראל התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) צפוי להתכווץ בכ-5.9% בשנת 2020 ושיעור האבטלה צפוי לעלות  לכ-13.9%. "העלייה בהוצאות על דמי אבטלה בשל התכנית הכלכלית שנקבעה בהוראת השעה, לצד הירידה החדה בהכנסות המדינה ממסים, צפויים להביא לגירעון תקציבי שנאמד ביותר מ-11% אחוזי תוצר. עקב הצמיחה השלילית והזינוק בגירעון, החוב הציבורי צפוי לעלות בצורה משמעותית".