בית המשפט העליון קיבל את עמדת ההסתדרות ודחה את ערעור פורום קהלת, בהליך בו ניסתה לחייב את ההסתדרות ב-4.7 מיליארד שקלים בגין גביית דמי חבר ודמי טיפול. השופטים: מזוז, קרא ווילנר הותירו על כנו את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר דחה את התביעה על הסף. כנגד ארגון קהלת נפסקו הוצאות בסך 15 אלף שקלים.

בהחלטתם, קיבלו השופטים את טענת היועץ המשפטי להסתדרות עו"ד יחיאל שמיר, וקבעו בין היתר, כי הסמכות לדון בתביעות בין עובדים לבין ארגוני עובדים בנושא דמי חבר ודמי טיפול נתונה לבתי הדין לעבודה.

בכך ביטל העליון פסק דין ישן שניתן בפרשת "מואב" בשנות ה-70, אשר צמצם את סמכויות בית הדין לעבודה, והביע את אמונו במערכת בתי הדין לעבודה ובמומחיותם. זאת, כחלק ממגמה הבאה לידי ביטוי הן בתהליכי חקיקה והן בפסקי דין לרכז את ההליכים בתחום משפט העבודה והמשפט הסוציאלי בבתי הדין לעבודה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לצד זאת נקבע כי היחסים בין עובד לארגון העובדים אינם יחסים 'צרכניים' כשם שביקש פורום קהלת לטעון, כי אם יחסים מיוחדים הנובעים מכוח חקיקת העבודה, שתכליתם להגשים את זכות ההתאגדות ולצמצם את פערי הכוחות שבין העובד למעסיק. במהלך הדיון, ציין השופט מני מזוז בהערת אגב כי גם טענתם העקרונית של המערערים, לפיה חוק האגודות העות'מני אוסר על ההסתדרות לגבות דמי חבר או דמי טיפול ארגוני אינה מובנת, שכן נושא גבייתם מוסדר במפורש בחקיקת העבודה הישראלית.

עו"ד יחיאל שמיר

היועץ המשפטי להסתדרות, עו"ד יחיאל שמיר, אמר בתגובה להחלטת העליון: "אני מברך על פסיקת בית המשפט העליון. פסיקה זו מכירה במערכת היחסים המיוחדת הקיימת בין ארגון עובדים לחבריו, שמהווה ביטוי לעיקרון החוקתי של חופש ההתאגדות לפיו עובדים משלבים יחדיו כוחות במטרה לשפר את תנאי העסקתם. כמו כן יש לשמוח על תיקון העיוות שנוצר בעקבות הלכת 'מואב' ועל האמון שניתן במערכת בתי הדין לעבודה".

לצידו של חילי שמיר, ייצגה את ההסתדרות בהליך המשנה ליועץ המשפטי עו"ד יפתח הלינג.