בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב קבע כי עורך דין מתל אביב יפצה עובדת זרה שהועסקה בביתו ב-47 אלף שקלים, לאחר שהעסיק אותה בלי להפריש לה זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים ובלי שפירט בפניה את תנאי העסקתה בכתב. המעסיק ביקש לטעון בפני בית הדין כי שכרה של העובדת,, כלל גם את רכיבי הזכויות סוציאליות, אולם בית הדין דחה את הטענה וקיבל את תביעת העובדת במלואה.

העובדת, אזרחית גאנה בשנות ה-30 לחייה, הועסקה בביתו של עורך הדין בעבודות ניקיון ומשק בית בין יוני 2013 לדצמבר 2016. לטענת המעסיק, תנאיה הוסכמו בעל פה בתחילת העסקתה, אולם הוא הודה כי לא ניתנה לה הודעה בכתב ולא נחתם עימה הסכם העסקה. העובדת התגוררה בביתו והועסקה, על פי רוב, שבעה ימים בשבוע, למעט שבת אחת בחודש שהיוותה יום חופש. המעסיק לא דיווח על העסקתה גם לביטוח הלאומי, וכן לא שילם עבודה דמי ביטוח.

מדי חודש קיבלה העובדת את שכרה במזומן, 6,000 שקלים ותוספת של 300 שקלים בגין כל שבת בה עבדה. לטענת המעסיק, 500 שקלים משכרה החודשי אמורים היו להלום את זכויותיה הסוציאליות. עוד טען כי העובדת מעולם לא נדרשה לשלם עבור הוצאות המחיה והמזון שלה, שהתסכמו בכ-1,000 שקלים בחודש.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השופטת חופית גרשון-יזרעאלי  דחתה את כלל טענות המעסיק. "הנתבע, עורך דין במקצועו, לא תיעד את ההסכמות עם התובעת בכתב, בניגוד למתחייב בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה", כתבה בפסק הדין, "לו היה הנתבע ממלא אחר חובתו כדין, ומוסר לתובעת הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתה, יש להניח כי הדיון בתיק זה היה מתייתר ברובו".

עוד הבהירה השופטת כי המגורים והמזון שניתנו לעובדת היו חלק מתנאי עבודתה, וכי בין הצדדים לא הוסכם בשום שלב שתידרש לקזז אותם משכרה או מזכויותיה.

לזכות העובדת נפסקו 13,320 שקלים עבור הפרשות לתגמולים, 13,320 שקלים עבור הפרשות לפיצויים, 9,072 שקלים עבור דמי הבראה, 9,545 שקלים עבור דמי חופשה ו-2,000 שקלים פיצויים ללא הוכחת נזק בגין אי מתן הודעה לעובד בכתב בדבר תנאי העסקתה. לצד זאת, נדרש המעסיק לשלם 5,000 שקלים עבור שכר הטרחה של עורך דינה של העובדת.

עו"ד דוד בר חוה, שייצג את העובדת, אמר בעקבות פסק הדין כי "אין זה הגיוני כי עורך דין, שאמור לפועל על פי חוק, לוקח את החוק לידיים מנצל את העובדה שמדובר באזרחית תמימה וחסרת יכולת. במקרה זה אין צל של ספק כי נעשתה כאן העסקה בשחור ובחוסר תום לב מצדו של עורך הדין".