יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, שלח היום (חמישי) מכתב  לשר האוצר ישראל כ"ץ, בו הוא קורא לבטל את גביית המס על הפקדות לקופת גמל של עובדים ששכרם הופחת או שהוצאו לחל"ת בעקבות מגפת הקורונה. "מניעת חיוב מס כאמור היא כורח חברתי ראשון במעלה", כתב בר-דוד.

הבקשה מתייחסת לעובדים שמעסיקיהם המשיכו, מתוך רצון טוב, להפריש עבורם הפקדות פנסיוניות בהתאם לשכרם המלא חרף העובדה שמשרתם צומצמה או שהוצאו לחל"ת. המשך ההפקדה מאפשר לעובד לשמור על רצף הזכויות הסוציאליות שלו ומבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של נכות או מוות.

בימים כתיקונם ההפרשות המדוברות מהוות רכיב בשכר שאינו מחויב במס. במצב שנוצר, כאשר ההפקדה מתבצעת שלא כנגד משכורת, או כנגד משכורת מופחתת, נחשבת ההפקדה, או חלקה, כהכנסה החייבת במס.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי המכתב, "בשל היעדר פתרון לנושא המס, עובד אשר בוצעה הפרשה בגינו מוצא עצמו עם חוב של אלפי שקלים למעסיקו בגין חיובי מס". עוד מצביע בר-דוד במכתב על פגיעה נוספת במעסיקים הנוצרת בשל אי הכרה לצורכי מיסוי בהוצאתם על ההפרשה לעובדים.

השבוע פרסם האוצר תזכיר חוק המאפשר משיכת כספים מקרנות השתלמות, עד תקרה של 10,500 שקלים, ללא מס. תזכיר החוק כולל תיקון לפקודת מס הכנסה. יו"ר ההסתדרות מבקש במכתבו לכלול בתיקון גם את ביטול המס על ההפקדות הפנסיוניות וקורא להתערבותו הדחופה של שר האוצר בנושא, על מנת למנוע פגיעה נוספת בעובדים.