טכנולוגיות האנרגיה הנקייה אינן בשלות בכדי להשלים את המעבר ל'כלכלה ירוקה' שמסוגלת למתן את משבר האקלים ולבלום את ההתחממות הגלובלית, כך מתריע דו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית. הטכנולוגיות אליהן מתייחסת הסוכנות, יש לציין, לא נוגעות רק לייצור חשמל, אלא לכלל האנרגיה במשק, כולל מכוניות חשמליות ומפעלים חשמליים.

הדו"ח סוקר את מצב הפיתוח של 400 טכנולוגיות שונות, הנדרשות להגיע לבשלות בכדי שיהיה ניתן להפסיק את השימוש בדלקים הפוסיליים ולהישען על אנרגיה נקייה, במידה מקסימלית.

הסוכנות, ארגון בינלאומי שהוקם במסגרת ה-OECD ומייעץ למדינות החברות בו, הגדירה ארבע דרגות של בשלות טכנולוגית: אבטיפוס – מודל שמיישם טכנולוגיה ספציפית. לדוגמה: כבשן שמסוגל להפיק פלדה על בסיס מימן במקום פחם; הדגמת יכולות – מתקן בעל כושר מסחרי. לדוגמה: מערכת לכידת פחמן במפעלי בטון; אימוץ ראשוני – טכנולוגיה זקוקה לשיפור ביצועים והורדת עלויות. לדוגמה: מכונית חשמלית או מכונית מימנית; וטכנולוגיה בשלה – טכנולוגיה המשולבת בתעשייה ומועדפת בהתקנות חדשות. לדוגמה: פנלים סולריים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

רמת המוכנות של טכנולוגיות אנרגיה נקייה (גרפיקה: אידאה)

ארבע האסטרטגיות המתבקשות להשגת מזעור פליטות הפחמן הן חשמול התעשייה והתחבורה; מתקני לכידת פחמן מהאוויר ושימוש מחדש בו; שימוש במימן כדלק; וניצול ביו אנרגיה. ועל פי הדו"ח החדש, טכנולוגיות המפתח להן זקוק משק האנרגיה כבר מוכרות, אך לא כולן מוכנות לשימוש.

בסוכנות בחנו על בסיס המצב הטכנולוגי הקיים, כמה פליטות פחמן יש להפחית עד 2070 ומצאו כי רק 25% מהטכנולוגיות הנדרשות כבר הגיעו למדרגה של טכנולוגיה בשלה.

לכן, ממליצים בסוכנות להאיץ את המחקר והפיתוח לגבי 75% מהטכנולוגיות הנדרשות שעדיין לא הבשילו למדרגה של אמינות וכדאיות מסחרית.

בשלב זה, רוב מדינות העולם עדיין מספקות תמיכה משמעותית לטכנולוגיות האנרגיה המזהמות, במקום בטכנולוגיות שאמורות לרשת אותן. מגפת הקורונה החריפה את הבעיה, והסוכנות מצאה כי חוסר הוודאות הכלכלי  מקטין את המימון ליזמים פרטיים של טכנולוגיות חדשות.

עוד נכתב כי כיום 750 אלף משרות בתחום הפיתוח של טכנולוגיות במשק האנרגיה זקוקים לדחיפה ממשלתית, כאשר פתרון בעיית ההשקעות בתחום תניב כ-350 מיליארד דולר בשני העשורים הקרובים בעולם כולו.​