75% מהזוגות הנשואים, בהם שני בני הזוג עובדים, סבורים כי עבודות הבית צריכות להתחלק באופן שווה ביניהם, כך על פי הסקר החברתי לשנת 2019 שפרסם היום (שלישי) הלמ"ס. גברים ונשים הביעו תמיכה שווה בעמדה זו, אך נתוני הסקר מעידים כי בפועל, במרבית משקי הבית הנשים עדיין נושאות בחלק גדול יותר של המטלות.

69% מהזוגות להם ילדים עד גיל 13, העידו כי שני בני הזוג חולקים בטיפול בילדים. עם זאת, אצל 28% נושאת האישה לבדה בנטל, ואלו רק בקרב 1% נושא בנטל הגבר לבדו. 9% נעזרים בטיפול בילדים באדם נוסף או בקרוב משפחה אחר.

מי מכבס ומי מתקן?

45% מהזוגות שנסקרו העידו כי הגבר הוא המטפל בעניינים הכספיים והפיננסיים בבית, לעומת 18% בלבד בהן התחום הכלכלי מנוהל על ידי נשים. 36% מהזוגות מנהלים את ענייניהם הכספיים במשותף.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בקרב כ-72% מהזוגות הנשואים העובדים, הנשים הן אלו שמכבסות באופן בלעדי, ואצל 19% מהזוגות שני בני הזוג חולקים במטלה זו. עבודת הבישול בבית נופלת, ב-66% מהמקרים על האישה, וברבע מהמקרים שני בני הזוג מבשלים. הדו"ח מציין כי מאז שנת 2009 עלה מספר הזוגות בהן גברים מכבסים באופן בלעדי מ-5.1% ל-6.3%, ומספר הזוגות בהן גברים מבשלים באופן בלעדי מ-4.6% ל-6.2%.

כמחצית, 48%, מהזוגות עורכים ביחד גם את הקניות בסופר, במכולת או בשוק. ב-27% מהזוגות הקניות הן באחריות הגברים, וב-22% באחריות הנשים. רוב הזוגות (57%) מתחלקים באחריות לביצוע רכישות של מוצרים שאינם מזון, כמו ביגוד, ריהוט וציוד לבית. אצל 20% מהזוגות, רכישות מסוג זה מבוצעות בעיקר על ידי נשים, וב-19% בעיקר על ידי גברים.

חלוקת התפקידים בבית (למס)

בתחום התיקונים הקטנים בבית, כגון החלפת נורה או תליית תמונות, בולטים הגברים, שמבצעים עבודות אלו ב-74% מהזוגות, בעוד ב-8% מהזוגות מבוצעות עבודות אלו בעיקר על ידי נשים, וב-8% נוספים שני בני הזוג מבצעים עבודות מסוג זה.

מי צריך לפרנס?

77% מהזוגות הנשואים בגילאי העבודה (64-25), סבורים ששני בני הזוג צריכים לתרום להכנסות משק הבית. 59% מבני ה-20 ומעלה, מסכימים עם הקביעה כי "לעבוד בשכר זו הדרך הטובה ביותר עבור אישה להשיג עצמאות". עם זאת, נשים מצדדות באמירה זו בשיעור גבוה יותר מגברים, 65% לעומת 53%.

בחברה הערבית שיעור ההסכמה עם קביעה זו הוא 48%, ובחברה החרדית 32%. התמיכה המשמעותית ביותר באמירה זו נרשמה בקרב יהודים מסורתיים – 69%. בקרב יהודים חילונים נרשמה 65% תמיכה ובקרב יהודים דתיים שאינם חרדים – 56%.

איזון בין עבודה לפנאי ומשפחה

61% מהמועסקים העידו כי הם מרוצים מהאיזון בחייהם בין עבודה לפנאי ולמשפחה (מתוכם 15% 'מרוצים מאוד'), 46% העידו כי אינם מרוצים מאיזון זה. גברים ונשים העידו על שביעות רצון בשיעורים דומים. עם זאת, 40% מהמועסקים שלהם ילדים עד גיל 17 העידו כי הם מתקשים לתפקד במשפחה לשביעות רצונם בשל מחויבותם לעבודה – 42% מהגברים ו-37% מהנשים.

36% מהגברים גם ציינו כי אינם מרגישים כי הם מבלים די זמן עם ילדיהם, לעומת 24% מהנשים. 33% מהגברים דיווחו כי אינם מקדישים די זמן לבילוי עם בנות או בני זוגם, לעומת 28% מהנשים.