משרד העבודה מבקש לדחות בשנה את כניסת תקן הפגומים החדש לתוקף, זאת על רקע אי-היערכות מכון התקנים לבדיקת דגמי הפיגומים, שהביאה לכך שנכון להיום אין בישראל מספיק פיגומים העומדים בתקן.

"עד לעת הזו, טרם הושלמה ההיערכות הנדרשת מטעם מכון התקנים לצורך בדיקת עמידה בכל סעיפי התקן, בעיקר בכל הקשור לחובת העמידה בדרישת התקן לביצוע בחינת העמסה פיזית, במהלכה מופעלים כוחות שונים על דגם מייצג של הפיגום. בחינה זו מחייבת הקמת מתקן בדיקה שאינו מצוי כיום בישראל", נכתב בדברי ההסבר לטיוטת התקנות, שהועמדה להערות הציבור עד ה-27 בחודש – המועד בו אמור היה התקן החדש להפוך למחייב באשר לפיגומי זקפים הנבנים לגובה שמעל 8 מטרים.

תקנות הפיגומים אושרו בינואר 2019, ערב פירוק הכנסת ה-20, כחלק ממאמץ למצות את יישום הסכם הבטיחות שנחתם בין ההסתדרות והמדינה ביולי 2018 טרם כניסה לתקופת בחירות. בדיונים בכנסת שנערכו אז, טען מכון התקנים כי יהיה בידו להקים את המערך הנחוץ לבדיקת דגמי הפיגומים, בסדרי הזמנים שנקבעו אז. "מתעורר הצורך בדחיית מועד היישום למשך שנה נוספת, במהלכה יידרש מכון התקנים להשלים את היערכותו לצורך ביצוע הבדיקות", נכתב בדברי ההסבר. יתרה מכך, גם לאחר שיינתן אישור ביחס לדגמי פיגומים מסוימים – קבלנים, באלפי אתרי בנייה הפועלים ברחבי המדינה, יידרשו להצטייד בפיגומים מהסוג המאושר ויזדקקו אף הם לזמן היערכות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התקנות החדשות המוצעות יבטלו גם את החובה הקיימת כבר מזה שנה, להשתמש בפיגומים בתקן החדש בבניית פיגומים מעל 30 מטרים – דרישה שהקבלנים אינם יכולים כאמור לעמוד בה. עם זאת, גם לאחר תיקון התקנות תחול עדיין החובה לבצע את עבודת ההקמה והפירוק של פיגומים אלו בהתאם לתוכנית שהוכנה על-ידי מתכנן הקמת פיגומים, ולא ייעשה שימוש בפיגום מעל גובה זה בלא אישור בכתב של מתכנן פיגומים כי הפיגום מתאים לתכליתו ולתוכנית.

על-פי דברי ההסבר, רק בחודשים האחרונים הכיר מכון התקנים בשתי מעבדות הפועלות בחו"ל, בטורקיה ובגרמניה, לצורך ביצוע בדיקת ההעמסה, אולם על-פי המידע שבידי משרד העבודה, עד סוף יולי 2020 רק יצרן פיגומים ישראלי אחד קיבל אישור רשמי כי דגם הפיגום המיוצר על-ידו עומד בתקן החדש – ואין ביכולתו לתת מענה לכל צורכי ענף הבניה והמשק. אף יבואן לא קיבל עדיין אישור דומה, זאת על-אף שהן היצרנים הישראלים והן היבואנים מציגים דגמים המשמשים כבר כיום בשוק האירופי.

עוד מציינים דברי ההסבר כי בשיחות שהתקיימו בחודשים האחרונים עם נציגי מכון התקנים, עלה כי הקמת המתקן לביצוע הבדיקות הנדרשות לאישור הפיגומים בארץ מעלה קשיים, הן בהיבט הכדאיות הכלכלית לכך והן ביחס לזמן הנדרש להקמתו. הועלתה האפשרות כי המשרד ישתתף בעלויות הקמת המתקן, אך גם ישימותה של אפשרות זו מוטלת בספק שכן מכון התקנים סבור שבכל זאת המתקן לא יהיה כדאי כלכלית. לצד זאת, הוצע להקים וועדת מומחים במכון התקנים שתבחן את האפשרות לשינוי התקן באמצעות בדיקה חלופית, כגון סימולציה ממוחשבת במקום בדיקה פיזית של עומסי ההעמסה. יש לציין כי בדיקת העמסה פיזית נדרשת כיום כבדיקת חובה רק במדינות ספורות.

"אני מברך על הדחייה הזו, והיא על-פי בקשתנו" אמר יו"ר מטה הבטיחות המשותף של התאחדות הקבלנים בוני הארץ וההסתדרות, איל בן ראובן. "עם זאת, הצגנו בפני משרד העבודה והרווחה גם שורת המלצות אותן כדאי להחיל כחובה במהלך תקופת הדחייה. הצענו סט של בדיקות שהקבלנים יידרשו לבצע על הפיגומים, על מנת שהמחויבות לנושא ולבטיחות תתחזק ולא תחלש".

בהצעת מטה הבטיחות, שבשלב זה איננה חלק מטיוטת התקנות, ביקשו להחיל חובה כי כל פיגום ייבדק על-ידי בודק פיגומים מקצועי לאחר הקמתו וטרם תחילת העבודה עליו, וכן כי מנהל העבודה באתר יבדוק כל פיגום במטרה לוודא את יציבותו והתאמתו – מדי שבוע, לאחר הפסקת עבודה שנגרמה בשל גשם או רוח, לאחר כל הפסקת עבודה ממשוכת של למעלה מחודש וכן לאחר כל ביצוע שינוי במבנה הפיגום. פיגומים בטוחים יסומנו באופן בולט לעין בירוק, ואילו פיגומים שנמצאו בלתי בטוחים יסומנו באמצעות שלט אדום בולט.​