דמי החבר שישלמו מבוטחי קופות החולים מכבי וכללית עבור שירות הבריאות הנוספים (שב"ן) יופחתו החל מספטמבר בסך של שקלים בודדים עד עשרות שקלים בשנה. ההחלטה על ההוזלה התקבלה בשבוע שעבר על ידי האגף לפיקוח על הקופות ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות, והיא צפויה לחסוך למטופלים כ-220 מיליון שקלים בשנה.

התכניות שיוזלו הן 'כללית מושלם זהב', 'כללית מושלם פלטינום', ו'מכבי שלי' שמאפשרות קבלת שירותים רפואיים מוזלים מהקופת החולים, בנוסף על סל הבריאות הבסיסי שכל מבוטח זכאי לקבל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הסיבה להוזלה היא עודפים תקציביים שהצטברו בקופת התכניות עקב תמריצים כלכליים שהציב משרד הבריאות לקופות להפחתת הוצאות השב"ן, והגדלת מספר הטיפולים שמתבצעים במסגרת סל הבריאות שלו זכאים כלל תושבי ישראל. שיעור הישראלים המבוטחים בתכנית שב"ן הוא 75.7% נכון לשנת 2018, ונמצא בעלייה החל מראשית שנות ה-2000.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בקופת חולים כללית יוזלו תעריפי מושלם זהב לאוכלוסיה המבוגרת בלבד. ההוזלה הגבוהה ביותר תהיה לגילי 60-64: כ-30 שקלים בשנה למבוטח. עיקר ההוזלה תהיה למבוטחי מושלם פלטינום, שמציעה מגוון רחב יותר של שירותים. התעריף לכל הגילים מעל 19 יוזל ברמות שונות: בין כ-36 שקלים בשנה לגילי 40-49, ועד כ-70 שקלים בשנה לגילי 65-69.

הוזלה במחירי הביטוח המשלים בכללית – החל מספטמבר 2020

בקופת חולים מכבי יוזלו תעריפי 'מכבי שלי' למבוטחים בכל הגילים שמעל 18. ההוזלה תנוע בין כ-59 שקלים בשנה לגילי 46-60, ועד כ-164 שקלים בשנה לגילי 25-29.

הוזלה במחירי הביטוח המשלים במכבי – החל מספטמבר 2020

שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר עם פרסום ההחלטה: ״נעשה ככל האפשר לסייע לציבור המטופלים הישראלי בתשלומים השוטפים שלהם במערכת. המשרד ימשיך לפעול להפחתת תשלומי דמי החבר וההשתתפויות העצמיות של המבוטחים ולחיזוק הרפואה הציבורית". מנכ"ל משרד הבריאות, חזי לוי, הוסיף: "דווקא בעיצומה של תקופה כלכלית משברית שאנחנו חווים, המערכת מבצעת הפחתה בתשלומים שהציבור ירגיש אותה בחיי היום יום".