עלייה מתונה בשיעור ההעסקה הממוצע של דרוזים ויוצאי אתיופיה בגופיים ציבוריים מאז שנת 2016 – כך עולה מדו"ח הגיוון של משרד המשפטים שפורסם אמש (ראשון). הדו"ח מפרט את שיעור ההעסקה של עובדים מאוכלוסיות אלו בתאגידים סטטוטוריים (גופים שקיימים מכוח חוק) – רשויות ממשלתיות שונות, המוסד לביטוח לאומי ועוד, המחויבים על פי חוק להעסיק עובדים מאוכלוסיות שזכו לייצוג נמוך בשוק העבודה. מהדו"ח עולה כי גם בשנת 2019, גופים סטטוטוריים רבים לא עמדו בחובת הייצוג ההולם המחויב בחוק, ובחלקם לא היה למגזרים אלה ייצוג כלל.

בישראל היו בסוף 2019 כ-152 אלף יוצאי אתיופיה המהווים כ-1.7% מהאוכלוסיה, ו-143 אלף בני העדה הדרוזית המהווים כ-1.6%. מהדו"ח עולה כי בעוד ששיעור העובדים יוצאי אתיופיה בתאגידים גבוה במעט משיעורם באוכלוסיה הכללית, שיעור העובדים בני העדה הדרוזית עדיין נמוך משיעורם באוכלוסיה. כמו כן, מרבית העובדים בתאגידים הציבוריים מקרב יוצאי אתיופיה ומקרב בני העדה הדרוזית אינם מועסקים בתפקידים ניהוליים או במשרות אקדמיות.

המובילים בשילוב: שירות התעסוקה, תאגיד השידור ורשות הטבע והגנים

בתאגיד השידור הציבורי כאן, נרשם ייצוג הולם לאוכלוסיה הדרוזית שהיוותה כ-1.8% מהעובדים ו-4.49% מהמנהלים, אך רק כ-0.9% מהעובדים היו יוצאי אתיופיה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשירות התעסוקה הישראלי, האמון בין היתר בקידום תעסוקה באוכלוסיות היעד, מתוך כ-604 עובדים 2.14% היו בני העדה הדרוזית, והם איישו  2.38% מהמישרות הניהוליות ו-2.14% מהמשרות האקדמיות. 2.64% מהעובדים בארגון היו יוצאי אתיופיה – כ-1.9% מהמשרות הניהוליות וכ-3% מהעובדים האקדמאים.

ברשות הטבע והגנים המעסיקה 1,700 עובדים, 6.76% מהעובדים הם בני העדה הדרוזית – המהווים גם כ-3.89% מהמשרות הניהוליות ו-2.22% מהמשרות האקדמיות. 1.94% מהעובדים בארגון הם יוצאי אתיופיה, המהווים 0.64% מהמשרות הניהוליות ו-0.66% מהמשרות האקדמיות.

שילוב חלקי: רשות שדות התעופה, המוסד לביטוח לאומי

רשות שדות התעופה, שהיא התאגיד הסטטוטרי הגדול ביותר, העסיקה בשנה שעברה כ-4,800 עובדים, 3.54% היו יוצאי אתיופיה, ואילו 0.81% בלבד היו בני העדה הדרוזית. מתוך 131 עובדים אקדמאים היה עובד אתיופי אחד, ואף לא מנהל אחד מתוך 129 מנהלים. במוסד לביטוח לאומי, המעסיק כ-4,117 עובדים, אחוז העובדים האתיופים עמד על 1.67%, ואחוז העובדים הדרוזים עמד על 1.48%. מתוך 996 מנהלים, שלושה היו יוצאי אתיופיה ו-17 בני העדה הדרוזית. בבנק ישראל המעסיק 899 עובדים, 1.33% הם יוצאי אתיופיה, ו- 0.22% בני העדה הדרוזית בלבד.

ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (54 עובדים), ובאקדמיה ללשון העברית (68 עובדים) אין אף עובד דרוזי או יוצא אתיופיה. בין הגופים בהם אין עובדים דרוזים כלל: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (71 עובדים) והקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (67 עובדים) ומכון ון ליר (78 עובדים).

שר המשפטים אבי ניסנקורן אמר עם פרסום הדו"ח: "העסקה שוויונית ומגוונת טובה ונכונה לקבוצות המיעוט, חשובה לא פחות למעסיקים וחיונית לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית. העלייה בייצוג אוכלוסיות מיעוט בתאגידים כפי שהוצגה בדו"ח חשובה ומבורכת. יחד עם זאת, בלתי מתקבלת על הדעת העובדה שגם בשנת 2019, חלק מהגופים הרלוונטיים לא מעסיקים ולו עובד אחד מקרב יוצאי אתיופיה או המגזר הדרוזי. אין לכך שום הצדקה וזה גם בניגוד לדרישות החוק".

לדברי ניסנקורן, הנתונים על ההשתלבות הנמוכה במשרות ניהול ובמשרות אקדמאיות, מלמד על כשל בשילוב וממחיש את החסמים הניצבים בפני קבוצות מיעוט בישראל. "דווקא המגזר הציבורי והתאגידים הציבוריים צריכים לשמש דוגמה לכלל המשק בכל הנוגע לתעסוקה שוויונית. אני קורא לכל התאגידים הרלוונטיים לבנות תכנית עבודה סדורה להגדלת שיעור הייצוג של אוכלוסיות מיעוט בכל מגוון התפקידים" אמר.