לראשונה: פוליסת ביטוח סיעודי תוגן מעיקולים; במקרה של כפל ביטוחים רפואיים אחרים ההגנה תהיה עד כיסוי של 100%. כך אושר היום (שלישי) בוועדת חוק, חוקה ומשפט.  הצעת החוק 'החרגת ביטוח רפואי חיוני מעיקולי צד שלישי' תעלה כעת לקריאה שנייה ושלישית.  

בחוק ההוצאה לפועל נקבע כי למרות הכלל הבסיסי לפיו ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם נכסים חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול. מוצע להכליל בחריגים אלה, שאינם ניתנים לעיקול, גם כספים המגיעים לחייב מביטוח רפואי בשל טיפול רפואי או עבור מימון תרופות או ציוד רפואי.

לפי הצעת החוק יוחרגו כספים המגיעים לחייב כשיפוי, פיצוי או תגמולים מכוח סל שירותי הבריאות, פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו"ל שאינם בסל הבריאות ופוליסת ביטוח סיעודי. עם זאת, במקרה שהגיעו לחייב כספים מכוח פוליסת ביטוח לתרופות שאינן בסל הבריאות או למימון השתלות וניתוחים בחו"ל שאינם בסל הבריאות, ההגנה תחול רק עד 100% מסכום עלות הטיפול הרפואי. בהסכמת המציע ח"כ מלכיאלי צומצמה ההחרגה רק לביטוחים רפואיים שיש בהם משום שמירה על בריאותו הבסיסית של החייב כגון טיפולים מציל חיים. 

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ממלא מקום יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת): "מדובר בהצעת חוק חשובה שזכתה לתמיכה גורפת. החוק הכיר עד היום בכמה מקרים חריגים בהם לא ניתן לעקל כספים שונים כמו דברי תפילין ומוצרי חשמל בסיסיים. כעת הכוונה היא להחריג ביטוחים רפואיים. אני משלם הרבה ביטוחים שאני לא יודע מה הם, בקופת החולים ובביטוח משלים נוסף – נעבור על הסוגים השונים ונחליט מה מוחרג. הצעת החוק מונעת מצב שבמקרה כזה יעקלו את הכסף שהאדם זכאי לו".  

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס), יוזם הצעת החוק: "הצעת החוק נולדה מפניה של אנשים במצב הכי קשה עם עיקולים שבבואם לממש את הביטוח הרפואי שהם זקוקים לו לא יכול לעשות זאת כי הוא עוקל". בהתייחסו לחריגים אמר: "כשמגינים על חייב יש לזכור שיש גם מי שחייבים לו. אני רוצה להגן על שניהם. אדם שרוצה לקבל השתלה מרופא יותר טוב לא יוכל לעשות זאת. הכסף הרי לא יגיע למי שחייבים לו, אז על מי מגינים, על חברת הביטוח?". 

עו"ד בקי קשת מרבנים לזכויות אדם אמרה: "התיקון לחוק ההוצאה לפועל משקף את השינוי בתפיסה לפיו החייב אינו אדם עם פגם מוסרי שיש להעניש, אלא כזה שיש לשקמו. התורה מצווה הגנה על כלי העבודה: 'לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל' (דברים כד' ו') וקל וחומר הגנה על החיים עצמם. ערב תשעה באב, המחוקק נתן דעתו לתחושותיו וצרכיו של האחר – אדם עם צרכים רפואיים שאף הגיע לכדי הליכי הוצאה לפועל – וסיפק לו הגנה על כספים המשמשים אותו לבריאותו ומחייתו. כן תרבה אהבת חינם וראיית האדם וצרכיו".