הנוסח הסופי לחוק לחלוקת מענק לכל אזרחי ישראל אושר אתמול (שלישי) בוועדת הכספים והוא יובא לאישור סופי בכנסת.

לפי החוק כל תושב ישראל יקבל מענק של 750 שקלים, ו-500 שקלים נוספים בעבור הילד הראשון עד הרביעי ילדיו של ההורה אליו משתלמת קצבת הילדים. בלחץ יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה) התווספה קיצבה גם הילדים החמישי ואילך בגובה 300 ש"ח לכל ילד.

לפי הנוסח הסופי – משפחה ובה שני הורים ושלושה ילדים תקבל 3,000 שקלים – 1500 על שני ההורים, ו-500 ש"ח על כל אחד מהילדים. משפחה ובה שישה ילדים תקבל 4,100 שקלים: 1,500 על שני ההורים, 2,000 על ארבע הילדים הראשונים, ו-600 על שני ילדים נוספים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תכנית המענקים: כמה יקבל כל אחד? (עיצוב: אידאה, Shuterrstock)

מי שזכאי לקצבת סיעוד, נכה נזקק, הבטחת הכנסה, תושב עולה נזקק או השלמת תשלום מזונות, יקבל 750 שקלים נוספים. חיילים ומשרתי שירות לאומי שישתחררו בשנת 2020 יקבלו תוספת של 500 שקלים.  לא תשולם יותר מתוספת אחת. עוד נקבע כי מי שיש לו חוב בביטוח הלאומי יקבל את המענק במלואו.

בנוסף נקבע כי מי שיש לו הכנסה בשנת 2018 או בשנת 2019 העולה על 651,000 שקלים בשנה, לא יהיה זכאי לקבלת מענק או תוספת למענק למעט מענק בעד ילדיו.

בעקבות השינויים עומד הסכום הכולל של התכנית עומד על 6.85 מיליארד שקלים. תזכיר חוק להגדלת מסגרת התקציב בסכום זה יאושר במקביל.

המענק יועבר אוטומטית לכלל האזרחים אשר פרטיהם נמצאים בידי המוסד לביטוח לאומי. סוכם כי הביטוח הלאומי יפנה לאזרחים שאין בידיו את פרטי חשבון הבנק שלהם במטרה להסדיר את העברת המענק.

בנוסף מציע החוק את האופן בו מי שאינו מקבל קצבאות מביטוח לאומי יוכל לקבל את המענק. על פי ההצעה ישלח מי שרוצה מענק את פרטיו האישיים באמצעות טופס אינטרנטי, באופן ידני או פקס. המוסד צריך להודיע אם ביכולתו לקבל פרטים גם באמצעות טלפון או הודעת SMS. בית הדין לעבודה הוא המוסמך לדון בכל בקשה לתוספת או שינוי המענק במידת הצורך.

הצעת החוק מסדירה גם את נושא הפרטיות בכל הנוגע לפרטים אישיים שיועברו לביטוח הלאומי כדי לשלם את המענק. החוק קובע כי הם יישמרו בנפרד ולא כחלק ממסד הנתונים הכולל של המוסד ויימחקו תוך שנתיים.