בנק ישראל מזהיר כי ירידה של יותר מ-20% במשכורות עלולה להביא לפגיעה ביציבות שוק המשכנתאות שעלולה לסכן את המשק. בבנק מבהירים כי נכון להיום ,שוק המשכנתאות מצליח להכיל את הפגיעה בהכנסות הלווים על-ידי תכנית לדחיית תשלומים, אבל מזהירים כי בסיום המשבר, משקי הבית יאלצו להתמודד עם פריסה מחודשת של ההלוואה שעתידה להביא להארכתה או הגדלת התשלומים.

בפיקוח על הבנקים גיבשו מתווה לפיו תהיה אפשרות להקפיא את תשלומי המשכנתאות לשישה חודשים, ולאחרונה הוצגה הצעה לאפשר דחייה נוספת עד לסוף שנת 2020. בבנק ישראל טוענים שמרבית המשכנתאות שניתנות דורשות החזרים המהווים פחות מ-30% מההכנסה החודשית של משק הבית, ומערכים שבמצב הנוכחי, הסיכון לשוק המשכנתאות לא גבוה.

עם זאת, בבנק מזהירים כי ישנם משקי בית שעלולים להיתקל בבעיה לעמוד בתשלומים בעתיד במידה וההכנסות יפגעו ביותר מ-20%. "ירידה חזקה יותר בהכנסות עלולה לגרום לעלייה מסוכנת של יחס התשלומים להכנסה בחלק קטן יחסית מהמשכנתאות".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר