אמש אושרו תקנות הביטוח הלאומי המאריכות את תשלום דמי האבטלה לזכאים עד סוף יוני 2021, במסגרת התקנות נקבעו גם שורה של הקלות נוספות, לטובת מקבלי דמי האבטלה.

מה צריך לעשות אם מספר ימי האבטלה נגמר או עומד להיגמר?
אין צורך לנקוט כל פעולה יזומה, ואין צורך להגיש תביעה חדשה בביטוח הלאומי במידה ותקופת האבטלה שלכם אמורה הייתה להסתיים. הזכאות תוארך אוטומטית על ידי הביטוח הלאומי.

עד מתי הוארכה הזכאות לדמי אבטלה?
הזכאות לדמי אבטלה הוארכה עד ה-30 ביוני 2021, או עד 30 יום לאחר שפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יעידו כי שיעור האבטלה (בילתי מועסקים, עובדים שנעדרו ממקומות עבודתם בשל מגיפת הקורונה ועובדים שפוטרו בשל מגיפת הקורונה אך אינם מחפשים עבודה) ירד מתחת ל-7.5%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לצד זאת, 30 יום לאחר שפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יעידו כי שיעור האבטלה ירד אל מתחת ל-10%, יופחתו דמי האבטלה של מי שנגמרו לו ימי האבטלה ל-90% מהזכאות המלאה.

אדם שפוטר מצא עבודה זמנית ואז פוטר ממנה. האם יחשבו מחדש את גובה הקיצבה בהתאם לעבודה הזמנית?
הביטוח הלאומי לא יחשב מחדש את דמי האבטלה, ותישארו עם אותם דמי אבטלה להם הייתם זכאים טרם פוטרתם. בתקופה זו, לא יקוצרו גם ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר, ויעמדו על שיעור מלא (ולא 80% ממספר ימי האבטלה ו-85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).

הביטוח הלאומי הודיע על שורה של הקלות נוספות:

  • קוצר משך החל"ת המינימלי המזכה בדמי אבטלה מ-30 יום ל-14 יום.
  • הורים לילדים עד גיל 28, יקבלו דמי אבטלה מלאים – זאת בניגוד למובטלים בני פחות מ-28 שאינם הורים, שדמי האבטלה שלהם ימשיכו להיות בשיעור מופחת.
  • לתקופה זו תפסק ההפחתה בסכום דמי האבטלה המירבי החל מהיום ה-126. קודם לכן הופחת שווי יום האבטלה המירבי ל-281.4 שקלים, ואילו כעת הוא יוסיף ויעמוד על 422.
  • בוטל הקיצוץ בדמי האבטלה למי שמשתתף הכשרה מקצועית, כך שמי שמכשיר עצמו יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא ולא 70% בלבד כפי שהיה עד כה.