בית הדין לעבודה הקפיא הבוקר (חמישי) את פיטוריהם של כ-4,000 עובדי תכנית קרב, עד לקיום הידברות בין המדינה להסתדרות כבר בשבוע הקרוב, זאת בהמשך לעתירה שהגישה הסתדרות המעו"ף כנגד משרדי האוצר והחינוך וכנגד החברה למתנ"סים המפעילה את התוכנית.

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד יובל ברוק, על רקע עצירת התקציב להפעלת התכנית החינוכית שפועלת למעלה מ-25 שנה ומספקת שיעורי העשרה, במהלך יום הלימודים, למאות אלפי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים ברחבי הארץ, בעיקר בפריפריה. עובדי תכנית קרב, לרבות מדריכים ומדריכות, אנשי תפעול, פדגוגיה, הערכה ומנהלה, צפויים היו לקבל מכתבי פיטורים כבר השבוע.

"יש לעצור זמנית את שליחת מכתבי הזימון לשימוע, לא כל שכן את מכתבי הפיטורים, על מנת לקיים היוועצות והידברות באופן אמיתי וכן, בין ההסתדרות לבין החברה למתנ"סים והמדינה, עת מדובר בשינוי כה דרמטי על מאות עובדים", אמר השופט דורון יפת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, והוסיף כי הגורמים הבכירים בהסתדרות, במשרדי הממשלה ובחברה למתנ"סים נדרשים להתכנס לשתי פגישות הידברות והיוועצות כבר בשבוע הקרוב, ולדווח לבית הדין על ההתקדמות עד ל-6 באוגוסט. דיון נוסף בתיק נקבע ל-10 באוגוסט.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השופט הבהיר כי במקום עבודה בו ישנם יחסים קיבוציים, חלה החובה להיוועץ עם ארגון העובדים בטרם קבלת ההחלטה על פיטורים קולקטיביים. "לא מצאנו כי התקיימה הידברות והיוועצות בין ההסתדרות לבין החברה והמדינה, וטענת המדינה כי ההסתדרות לא ביקשה הידברות, אלא רק את המשך התכנית, מוטב שלא נטענה ויש בה משום היתממות". עוד מתח השופט יפת ביקורת על כך שלדיון שנערך לפני יומיים בבית המשפט, לא התייצבו גורמים בכירים ומוסמכים מטעם המדינה, "חרף העובדה שלדידה של המדינה מהות העניין שבפנינו היא תקציבית, היא לא מצאה לנכון להתייצב עם הגורם המוסמך מטעמה בעניין זה", כתב.

תכנית קרב מופעלת עבור משרד החינוך על-ידי החברה למתנ"סים והעמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י. במסגרת התכנית נערכים שיעורי העשרה כחלק מיום הלימודים, ליותר מ-300 אלף תלמידים ותלמידות ב-125 רשויות בכל הארץ, בעיקר בפריפריה. בין היתר, שיעורי אמנות, מוזיקה, איכות הסביבה, מדע, טכנולוגיה, קולנוע, תיאטרון ומיומנויות חיים.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל, התייחס להחלטה ואמר כי הוא מברך עליה, "כבוד בית הדין הבין את גודל המחדל והנזק ומנסה להביא את הצדדים למצוא פתרון נכון וצודק בנסיבות העניין". יו"ר ועד עובדי תכנית קרב, אורלי לוי, אמרה אף היא כי זוהי החלטה חשובה ומשמעותית עבור עובדי ועובדות התכנית ועבור מאות אלפי ילדים וילדות בישראל. "אנו מחזקים את ידו של בית המשפט ומודים לו על ההחלטה. מבחינתנו המשימה טרם הושלמה ונמשיך לפעול בכל דרך לשמירה על המשך פעילותה של התכנית".

ממשרד החינוך נמסר כי יוכלו להמשיך בהפעלתה של תכנית קרב עם קבלת התקציב המיועד לה. במשרד הוסיפו כי "תכנית קר"ב כמו תכניות רבות אחרות אינה פועלת בשל היעדר תקציב מדינה". באשר ליתר הטענות מסר המשרד כי יגיב במסגרת ההליך המשפטי.

במשרד האוצר בחרו שלא להגיב.