שיעור האבטלה ה'רחב' עלה במחצית הראשונה של חודש יולי עלה בחצי אחוז ל-12.3%, ועמד על 511 אלף איש, כך פרסמה הבוקר (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בניגוד לחישוב הרגיל של אבטלה, המתייחס למי שמחפש עבודה אך אינו מוצא, שיעור האבטלה הרחב כולל גם אנשים שלא הגיעו לעבודה או שלא עבדו השבוע בגלל נגיף הקורונה (מבודדים, חולים ואנשים בחל"ת), וכן מפוטרים שמקום עבודתם נסגר מאז חודש מרץ – אך אינם מחפשים כיום עבודה.

מהו מספר המובטלים הרחב? (גרפיקה: אידאה)

שיעור מחפשי העבודה שאינם מועסקים נותר 5.2% (כ-210 אלף איש) – ללא שינוי לעומת המחצית השניה של יוני. זאת לאחר עליה משמעותית מאז תחילת מאי, אז עמד שיעור זה על 3.8%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מספר העובדים שנעדרו מעבודתם כל השבוע בשל מחלת הקורונה עמד על 216 אלף, כ-5.6% מכוח העבודה, לעומת 333 אלף בסוף יוני. מספר העובדים שפוטרו מעבודתם או שמקום עבודתם נסגר בתקופת הקורונה, ואינם מחפשים עבודה כיום עומד על 84 אלף, לעומת 80 אלף בסוף יוני.

שיעור האבטלה הרחב שמפרסם הלמ"ס הוא משמעותי, שכן ירידה שלו אל מתחת ל-10% תביא, בתוך 30 יום מפרסומה, להפחתה של 10% בדמי האבטלה של מי שנסתיימו כבר ימי הזכאות שלו. ירידה של נתון זה אל מתחת ל-7.5% תביא, בתוך 30 יום מפרסומה, להפסקת ההקלות בקבלת דמי אבטלה – כך שמי שסיים את ימי הזכאות שלו לא יהיה זכאי עוד לקבלם.