ישראל תצטרך לקבוע בחודשיים הקרובים הסדר לתשלום לעובדים על ימי בידוד, לאחר שבג"צ פסק בשבוע שעבר שההסדר הנוכחי, לפיו היחס לימי הבידוד הוא כימי מחלה שהמעסיק משלם לעובד, אינו חוקי. השוואה בינלאומית מגלה שבמרבית המדינות המפותחות, המדינה משתתפת במימון ימי בידוד של עובדים.

לפי סקירה שפרסם ארגון ה-OECD בתחילת יולי, בכל מדינות הארגון זכאים עובדים הנמצאים בתקופת בידוד לתמיכה בהכנסתם, בדרך כלל באמצעות מנגנון התשלום על ימי המחלה. התשלום הממוצע על ימי המחלה הממוצעים עומדים על 70% משכרו של העובד הזכאי למשך שבועיים – תקופת הדגירה של וירוס הקורונה. רבות ממדינות הארגון הרחיבו את הזכאות לדמי מחלה גם לעצמאים שחלו או נדרשים לשהות בבידוד. למרות ההבדלים הגדולים במודלים שגובשו במדינות השונות, קיים מכנה משותף אחד – בכולן משתתפת המדינה באופן כזה או אחר במימון דמי המחלה.

בארגון רואים חשיבות גדולה במתן אפשרות לעובדים להיכנס לבידוד מבלי לחשוש להכנסותיהם. "ימי מחלה על חשבון המדינה היו מנגנון קריטי בווידוא יכולתם של עובדים חולים להיכנס לבידוד במהלך המשבר", כתבו מחברי הדו"ח.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החזר ממשלתי

בחלק ממדינות ה-OECD, לא רק שהממשלה משלמת על ימי המחלה של עובדים בבידוד, אלא שהוחלט להגביר באופן זמני את רמת הכיסוי של התשלום בהשוואה לימי מחלה רגילים. בפינלנד המדינה משלמת בעצמה את מלוא המשכורת של עובד שנמצא בבידוד. מדובר במערכת שנכנסה לתוקף כבר ב-2017 במסגרת חוק להתמודדות עם מחלות מידבקות, שהעלה את הפיצוי שמעניקה הממשלה לעובדים שנאלצו להישאר בבית בתקופת מחלה מידבקת משיעור של 70% (הפיצוי הנהוג על ימי מחלה 'רגילים') ל-100%.

בסלובניה משלמת הממשלה 90% מתלוש השכר האחרון של אותו עובד, לעומת 80% לפני משבר הקורונה. בשווייץ הרחיבה הממשלה את התשלומים לעובדים שנמצאים בבידוד או חולים בקורונה מ-80% מתלוש השכר האחרון ל-100%.

שיעור ההחזר לעובדים על 14 ימי בידוד במדינות נבחרות. (מקור: OECD, יולי 2020 | עיבוד: אידאה)

השתתפות של המעסיק והממשלה

בקנדה וניו זילנד מתקיימת מערכת למימון ימי המחלה של עובדים שמתחלקת בין המעסיק לממשלה. בתחילת משבר הקורונה הרחיבה ממשלת ניו זילנד את התשלום לעובדים בעבור ימי מחלה, ומממנת את התוספת בעצמה. התוצאה היא שהממשלה משלמת קצבת בידוד ששווה לכ-50% מהשכר הממוצע במשק, ומהמעסיק מצופה לשלם תוספת לדמי המחלה הממשלתיים, שמביאים את התשלום לעובד בבידוד לכ-80% מהשכר הממוצע.

השלמות למערכת ימי המחלה הרגילה

באוסטרליה ובספרד מסתמכים על מערכת ימי המחלה הרגילה, כשהממשלה מעניקה גיבוי במקרה שעובדים בבידוד ממצים את ימי המחלה להם הם זכאים מהמעסיק. כשלעובד בבידוד נגמרת מכסת ימי המחלה על חשבון המעסיק, הממשלה משלמת את שכרו בעבור הימים שנותרו לבידוד.

פיצוי למעסיקים

רק בארה"ב ובקוריאה הדרומית לא התקיימה מערכת של ימי מחלה בתשלום לפני המשבר, והממשלה מממנת את ימי החופשה לעובדים בגין בידוד. בארה"ב החליטה הממשלה הפדרלית להטיל חובה על כל מעסיק לשלם דמי מחלה לעובד שנאלץ להיכנס לבידוד. עם זאת, כדי למנוע פגיעה בעסקים בעקבות הצורך לממן את הבידוד, הממשלה התחייבה לפצות כל מקום עבודה שמעסיק מתחת ל-500 עובדים ב-100% משכר העובדים ששולם בתקופת הבידוד.

רק בישראל, העלות על המעסיקים בלבד

דו"ח ה-OECD אינו מתייחס לישראל, אך עולה ממנו שההסדר הישראלי, שבו המעסיקים לבדם נושאים בנטל המימון של ימי הבידוד, הוא ייחודי. ההחזר על ימי מחלה בישראל אינו מלא אך הוא גבוה יחסית, כך שמתוך 14 ימי בידוד, העובד מקבל החזר על 12 ימים. אמנם גם מדינות מפותחות אחרות מבססות את ההחזר לעובד בבידוד על מערכת ימי המחלה, אך במרביתן המדינה משתתפת גם בסבסוד ימי המחלה ה'רגילים' באמצעות תכניות ביטוח הבריאות, בעוד שבישראל הם ממומנים על ידי המעסיק בלבד.