33% מהישראלים בני 20 ומעלה מקבלים עזרה כלכלית מהוריהם או מהורי בן/בת זוג, כך עולה מנתוני הסקר החברתי 2019 שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על נתוני הדו"ח, בני 64-45 נעזרים כלכלית בהוריהם – בכסף, תשלומים או קניית מוצרים. בקרב ני 44-20 עומד שיעור הנעזרים כלכלית בהוריהם על 42%. הסתייעות בהורים בקרב היהודים כפולה מבקרב הערבים, 36% לעומת 18%, בהתאמה.

מנגד, 11% מההורים מקבלים עזרה כלכלית מילדיהם, שלא גרים איתם באותו הבית. בקרב הערבים עומד שיעור זה על 30%, כמעט פי ארבעה מבשיעור בקרב יהודים (7.8%).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד עולה מנתוני הדו"ח, שעוסק בעמדות בנושא קשר זוגי וילדים, ועזרה הדדית במשפחה, כי במקרה של צורך לגייס בדחיפות סכום של 5,000 שקלים, הכתובת השכיחה (מלבד הלוואה מהבנק) היא ההורים (41%). עוד מובילים את רשימת הכתובות לסיוע: בני משפחה אחרים (28%) ובני הזוג (21%).

הסקר החברתי נערך על ידי הלמ"ס מדי שנה מאז 2002. במסגרת הסקר ב-2019 רואיינו בביתם 7,575 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש.

סבתא וסבא נחלצים לעזרה

סיוע משמעותי מההורים נרשם לא רק במישור הכלכלי. על פי נתוני הלמ"ס, 60% מההורים לילדים מקבלים עזרה מהוריהם בטיפול ובשמירה על הילדים. 63% מהיהודים, ו-46% מהערבים.

כשליש (33%) מקבלים מההורים עזרה בסידורים, תיקונים, בישול או ניקיון. 35% מהיהודים ו-21% מהערבים.

מהצד השני, 32% מההורים מקבלים עזרה מילדיהם בסידורים, תיקונים, ניקיון, בישול וכדומה. מגמה זו רווחת יותר בחברה הערבית (48%), מבחברה היהודית (30%); ובקרב בני ה-65 ומעלה (35%) מבקרב הצעירים יותר (29%).

בכל הנוגע לתפקוד יומיומי – השגחה, רחצה, הלבשה או אכילה – מקבלים 9% מההורים עזרה מילדיהם. עזרה כזו נפוצה פי ארבעה בקרב הערבים (24%) מבקרב היהודים (6.3%).

ילדים זו הוצאה

על פי נתוני הלמ"ס, יותר ממחצית האוכלוסייה (56%), 48% מהיהודים ו-95% מהערבים, מסכימים כי בני זוג שרוצים ילדים חייבים להיות נשואים.

לשאלת הגורם העיקרי שמשפיע על ההחלטה על מספר הילדים הרצוי במשפחה, השיבו 47% מהיהודים כי המצב הכלכלי של המשפחה הוא המכריע. 8% מהחרדים ו-50% מהחילוניים סבורים כך.

37% מהיהודים סבורים כי הגורם העיקרי הוא רצון ויכולת פיזית ורגשית של בני הזוג; 7.4% סבורים שאמונה דתית היא הגורם העיקרי (47% מהחרדים סבורים כך).

בקרב הערבים 77% סבורים שהמצב הכלכלי הוא המכריע, ו-12% בלבד סבורים כי רצון ויכולת פיזית ורגשית של בני הזוג הם המשפיעים ביותר.

54% מהישראלים סבורים כי אנשים שמגדלים ילדים מוותרים על הרבה מאוד דברים בחיים. שיעור דומה בתחושות אלה נרשם בקרב נשואים (54%) גרושים (55%) ורווקים (53%). למרבה ההפתעה, שיעור דומה של הסכמה נרשם גם בקרב אלה שנולדו להם ילדים (54%) ואלה שלא נולדו להם ילדים (52%).