לכ- 2.6 מיליון תושבים בישראל, המהווים 28% מאוכלוסיית המדינה, אין מיגון תקני מפני טילים ורקטות בסמוך למקום מגוריהם – כך עולה מדו"ח שמפרסם היום (שני) מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. לפי הדו"ח, הממשלה טרם עמדה בהחלטתה מ-2018 לגבש תכנית רב שנתית למיגון העורף ולשיפור המוכנות לרעידות אדמה ('מגן הצפון'), בעלות 5 מיליארד שקלים. התכנית לא גובשה ולא הוקצה לה מקור תקציבי, ועל כן יישומה מוטל בספק.

מקלטים לא כשירים לשהייה ממושכת

לפי הדו"ח, בשנת 2019 היו בישראל 12,601 מקלטים ציבוריים, מתוכם 2,494 (20%) הוגדרו כבלתי כשירים על ידי פיקוד העורף. עם זאת, מהדו"ח עולה שמקלטים ציבוריים הנמצאים ביישובים הסמוכים לקו הגבול ושתושביהם עלולים להידרש לשהות בהם שהייה ממושכת יכולים להיחשב כשירים, אף שלא מתקיימים בהם התנאים הפיזיים הנדרשים לשהייה ממושכת. בצה"ל ציינו בתגובה כי "כל מקלט תקין מבחינה קונסטרוקטיבית מתאים לשהייה ממושכת באמצעות מענה לוגיסטי מתאים של הרשויות המקומיות" וכי פיקוד העורף פועל במסגרת פרויקט שיפוץ מקלטים ציבוריים ובשיח מול הרשויות המקומיות לקידום מוכנות לשהייה ממושכת ברשויות הרלוונטיות.

צפיפות במקלטים של בתים משותפים

המבקר מתריע גם על הצפיפות במקלטים פרטיים של בתים משותפים, שעלולה לא לאפשר שהייה ממושכת בהם. לפי הדו"ח, העובדה שחלק מאמצעי המיגון לא מאפשר למתמגנים שהייה ממושכת לא באה לידי ביטוי בסקירת מצאי המיגון הכשיר שמציג פיקוד העורף. עם זאת, בצה"ל טוענים כי "בשונה ממקלטים ציבוריים, המקלטים הפרטיים המשותפים צמודים לדירות הבניין בהם הם ממוקמים באופן שמאפשר הגעה אליהם בפרק זמן קצר מאד. לאור כך אין מקום להשוואה בין אופי השהייה הממושכת במקלט ציבורי לבין אופי השהייה הממושכת במקלט פרטי משותף הצמוד לדירות הבניין – דבר הבא לידי ביטוי בתקנים השונים שנקבעו עבור גודל השטח לאדם בשני סוגי המקלטים."

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף ציינו בצה"ל כי החל משנת העבודה 2020, נושא הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות על כשירות המקלוט הפרטי בתחומן ייבדק על ידי פיקוד העורף בביקורות ההתגוננות האזרחית, המתקיימות במסגרת הביקורות הרשותיות התלת-שנתיות.

אין תכנית מוסכמת לפינוי מקווי עימות

ממצא מדאיג נוסף של המבקר עוסק בתוכנית 'מלונית' לפינוי אוכלוסייה מקווי עימות. המבקר מציין כי רשות החירום הלאומית קבעה כי התכנית מבוססת על עקרונות יסוד שגויים, ויהיה קושי ביישומה. התכנית החלופית, אותה מגבשת רח"ל בימים אלו, אינה עוסקת בפינוי יישובי גבול הצפון. תכניות הפינוי של הערים קריית שמונה ושדרות טרם הושלמו.

בצה"ל אמרו בתגובה כי "צה"ל פועל לקיום תוכניות מגירה פיקודיות, המתואמות עם הרשויות, כדי לוודא מוכנות לעת בה תתקבל החלטה לפינוי. צה"ל נמצא בתהליכים להשלמת התוכניות וביצוען למול הרשויות המקומית, ובהתאמה למדיניות הקליטה שנקבעה על ידי פס"ח ורח"ל."

בעייה נוספת עליו מצביע המבקר הוא עיכוב של שש שנים בהסדרת הסמכויות בין משרדי הבטחון ובטחון הפנים בכל הנוגע למיגון העורף. למרות החלטת ממשלה מיוני 2014, הסדרה זו לא הושלמה.

הצעדים החיוביים: ממ"דים למיליון תושבים בתוך 4 שנים

המבקר מצביע גם על נקודות חיוביות: מאז הביקורת הקודמת שערך המבקר בשנת 2016 שופר המענה במיגון העורף על ידי הוספת ממ"דים לכמיליון תושבים. כתוצאה מפעולות שונות של פיקוד העורף וחיל האוויר והחלל גדל זמן ההתרעה ביישובי עוטף עזה מאז הביקורת הקודמת במספר שניות, וחלה התקדמות ביכולות הגילוי ביישובי הצפון.

עוד מציין המבקר כי בפברואר 2018 אישר שר הביטחון תוכנית דו-שנתית בהיקף של כ-150 מיליון שקלים למיגון יישובים הנמצאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול סוריה ומגבול לבנון. במסגרת התכנית, עד סוף יולי 2019 שופצו 553 מקלטים, ועד סוף שנת 2019 יושלם שיפוצם של 181 נוספים. בסך הכל, בשנים 2019-2015 השקיעה מערכת הביטחון כ-400 מיליון שקלים בשיפור מערך ההתרעה.

בנוסף נמצא כי מאז הביקורת הקודמת חלה התקדמות בהיערכות משרדי הממשלה לפינוי אוכלוסייה כפי שנגזר מהחלטת הממשלה “מלון אורחים". אנגלמן מציין לחיוב כי פיקוד העורף שיפר את אופן הצגת נתוני המיגון למקבלי ההחלטות, וכיום הוא אינו כולל אמצעי מיגון שאינם כשירים.

ההמלצות: עמידה בהחלטות, ובדיקת יכולת השהייה במקלטים

המבקר ממליץ למשרדי האוצר, הביטחון וביטחון הפנים וכן פיקוד העורף להשלים בהקדם את גיבוש תכנית 'מגן הצפון'. בנוסף הוא קורא למשרד הפנים ולפיקוד העורף להאיץ ברשויות המקומיות למלא את תפקידן בכל הנוגע לאכיפת חוק הג"א (התגוננות אזרחית) בנושא המקלטים הפרטיים המשותפים, כדי להבטיח את כשירותם לצורך הגנת התושבים בחירום.

בנוסף קורא המבקר למשרד הביטחון ולמשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם המטה לביטחון לאומי, לפעול ליישום החלטת הממשלה 1661 ולהביא הצעה להסדרת הסמכויות בין שני המשרדים בכל הנוגע לטיפול בעורף. ככל שיש מחלוקות בין המשרדים, על המטה לביטחון לאומי להביא אותן להכרעת ראש הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני.

המבקר מציין כי "ראוי שפיקוד העורף יתייחס ליכולת השהייה במקלטים כמרכיב בכשירותם, וימפה מתוך כלל המקלטים הציבוריים והפרטיים המשותפים את אלו שאינם מאפשרים שהייה ממושכת, בפרט באזורים המאוימים".

בנוסף ממליץ המבקר כי רשות החירום הלאומית תסיים את גיבוש התוכנית לפינוי יישובים מקווי העימות, כולל יישובי עוטף עזה וגבול הצפון. המבקר קורא לצה”ל ולרשות החירום הלאומית ולרשות פינוי, סעד וחללים להשלים את התכניות לפינוי ולקליטה של תושבי שדרות וקריית שמונה, ולהיערך לכך באופן מיטבי.