מספר משרות השכיר במשק עלה בחודש מאי ב-16% לעומת חודש אפריל ועמד על כ-3 מיליון משרות לעומת 2.6 מיליון בחודש אפריל, כך על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (שלישי). עם זאת, המשק טרם חזר לפעילות מלאה, ומספר משרות השכיר עדיין נמוך ב-18% לעומת מאי 2019.

לאחר שבחודש אפריל נרשמה עלייה חדה בשכר הממוצע, שקפץ מ-10,921 שקלים בחודש מרץ ל-12,513 שקלים, כתוצאה מהרכב העובדים שהוצאו לחל"ת שרובם היו ברמות השכר הנמוכות – בחודש מאי נרשמה התמתנות של השכר הממוצע שעמד על 11,495 שקלים, ככל הנראה בשל תהליך חזרת העובדים לעבודה.

העליה במספר משרות השכיר הייתה בכלל ענפי המשק, אך העליה המשמעותית ביותר נרשמה בענף שירותי האירוח והאוכל – 74.5% לעומת חודש אפריל. בענף האומנות, הבידור והפנאי נרשמה עליה של 66.8%. עם זאת, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעריכים כי בענפים אלו, שנפגעו באופן החמור ביותר מהמשבר, כמחצית מהעובדים טרם שבו לעבודתם. בענף המסחר נרשמה עליה של 29.6%, ובענף החקלאות עליה של 19.2%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נתוני השכר והתעסוקה שמפרסם הלמ"ס מבוססים על הדיווחים החודשיים של המעסיקים לביטוח הלאומי, ואינם כוללים עובדים בחל"ת. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ציינו כי עד למועד הפרסום התקבלו כ-70% מהדיווחים החודשיים של מעסיקים למוסד לביטוח לאומי גם עבור חודש יוני. מנתונים אלו עולה כי המגמה של עליה במספר משרות השכיר צפויה להימשך, ולעמוד להערכתם על כ-10% בכלל המשק – עם עליה משמעותית נוספת בענפי האירוח, האוכל, האמנות, הבידור והפנאי.​