רשות החברות נתנה לאיש העסקים אלי רוזנברג היתר לרכוש 45% מהשליטה באל על תמורת 260 מיליון שקלים (כ-75 מיליון דולר) במסגרת הנפקת החברה. ההיתר מותנה בכפוף להחלטת השרים הממונים והמשמעות היא כי הרשות תמליץ לשרי האוצר והתחבורה לאשר את העברת השליטה לידיו במידה ויצליח לרכוש אותה מידי בעלי השליטה הנוכחיים – חברת כנפיים שבבעלות משפחת מוזס-בורוביץ'.

"לאחר עיון בהמלצות גורמי המדינה להם הועבר המידע הקשור לפניה, הוחלט להמליץ למדינה, מחזיקת מניית הזהב באל על, כי ככל שרוזנברג ירכוש את מניות אל על, להסכים כי יחזיק בשיעור העולה על 40% והמקנות לו שליטה באל על", כתב מנהל רשות החברות, יעקוב קוינט, לנציגו של רוזנברג, רו"ח עמינח-רוסק. "בכפוף להחלטת המדינה, מתן ההמלצות מותנה באישור הרשות של מעמדו של רוזנברג כאזרח ישראל וכן מעמדו של המבקש כבעל שליטה באל על וקבלת עמדת דירקטוריון אל על. הרשות תפנה למדינה לבקשת אישור לאחר שרוזנברג יציג הסכם מותנה חתום לרכישת מניות בשיעור האמור".

"אני מודה לרשות החברות על הבדיקה המקצועית והמעמיקה, ועכשיו הגיע רגע האמת – ההצעה שלי היא הדרך היחידה לשקם את אל על ולהצעידה למקום הראוי לה", מסר רוזנברג בתגובה. "נשמח שיו"ר דירקטוריון אל על יזמן אותי לפגישה על מנת לסכם את הקצאת המניות כנגד הזרמת 260 מיליון שקל לטובת החברה ועם ישראל המשווע לכך שחברת התעופה הלאומית תהיה חזקה ויציבה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

רוזנברג הוא בנו של המיליארדר נפתלי (קני) רוזנברג, המתגורר בניו יורק ומחזיק בחברת Centers Health Care העוסקת באחזקות והשקעות בתחום הרפואה, הסיעוד והשיקום בארה"ב. רוזנברג הבן, בשנות ה-30 לחייו, מתגורר בירושלים. בא כוחה של אל על, עו"ד דורי קלגסבלד, פנה לאלי רוזנברג במכתב, בו דרש להבהיר האם מאחורי הרכישה, עומד רוזנברג האב, שכן תושב זר איננו יכול לרכוש את השליטה באל על בשל מניית הזהב שמחזיקה בה המדינה. עוד הדגיש קלגסבלד את דרישת מנכ"לית האוצר, קרן טרנר, למצות את האפשרות למציאת קונה שיוכל להזרים הון לחברה.​