פחות ממחצית מהתכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה בוצע בפועל עד לסיום חודש יולי, כך עולה מדו"ח ביצוע התקציב שפרסם משרד האוצר היום (רביעי). הביצוע הכולל של התכנית עומד על 42% בלבד, שמהווים 56.9 מיליארד שקלים כך עולה מהדו"ח. הגירעון הממשלתי עומד על 7.2% תוצר וצפוי להמשיך לגדול.

מהדו"ח עולה גם כי בעוד הוצאות כלל המשרדים עלה ב-11% בגלל משבר הקורונה, ניתן עדיין להרגיש את השפעות הקיצוץ בגין התקציב ההמשכי. בניכוי הגידול בהוצאה בעקבות משבר הקורונה אפשר לראות שההוצאה דווקא קטנה ב-0.5% בכלל המשרדים. במערכת הביטחון מדובר בקיטון של 3.3% בהוצאה, ובמשרדים המנהליים 3.6%. מאז תחילת השנה הוצאות הממשלה הכוללות ירדו ב-0.4% לעומת ההוצאות באותה התקופה בשנת 2019 ללא הוצאות משבר הקורונה.

עם זאת, כשלוקחים בחשבון את הוצאות הקורונה ההוצאה הכוללת של הממשלה מאז תחילת השנה עלתה ב-9.5% לעומת אותה התקופה בשנת 2019. סך הכל עומדת ההוצאה הממשלתית על 227.3 מיליארד שקלים מאז תחילת השנה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, הדו"ח מצביע על המשך הפגיעה בהכנסות המדינה ממסים כתוצאה מירידה בפעילות הכלכלית. בחודש שעבר חלה ירידה של 12.1% בהכנסות המדינה ממיסים לעומת חודש יולי בשנה הקודמת, וההכנסות עמדו על 28.4 מיליארד בלבד.