ראשי הראשויות המקומיות ראש העין, כפר קאסם ואורנית, מתנגדים בתוקף לתכנית להקים את תחנת הכוח "קסם", בטענה לאי-עמידה בתנאי הסף להפקדת התכנית. התכנית להקמת תחנת הכוח נמצאת במחלוקת חריפה בין יזמים וגורמי מדינה המעוניינים להפקידה לבין תושבים ורשויות מקומיות באזור הקמתה מתוכננת, הרואים בה גורם מזהם שיסכן את מקורות המים בסביבה.

לפני יומיים סירבה הוועדה לתשתיות לאומיות להפיץ לחבריה מכתב התנגדות של ראשי הרשויות ראש העין, כפר קאסם ואורנית. במכתב, מה-28 ביולי, מבקשים ראשי הרשויות שלום בן משה (ראש העין), עדאל בדיר (כפר קאסם) וניר ברטל (אורנית) לדחות על הסף את הפקדת התכנית.

לפי כותבי המכתב, התכנית לא עומדת בשלושה מתנאי הסף, כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2592, מאפריל 2017.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"גם לאחר הגשת ממצאים מטעם היזם (שהפחיתו את הרגישות ההידרולוגית בחלק מהשטח – א.ר), נקבע על-ידי רשות המים לפני כשבוע, כי כ-70% משטח התחנה עדיין נמצא באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד", כותבים ראשי הרשויות. באזור נמצאים קידוחי אגן "ירקון תנינים", שמספק 30% ממי השתייה היומיומיים בישראל ומהווה גם מאגר חשוב לשעת חירום.

תושבי ראש העין והסביבה מפגינים מול משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים נגד הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: יח"צ)

תנאי סף נוסף לדיון בתכנית הוא הוכחת זיקה לקרקע. הקרקע השתייכה בעבר לכפר-קאסם, ולאחר הפקעה, היא בעצם מובלעת ששייכת לקיבוץ גבעת השלושה. ראשי הרשויות טוענים שתוקף הסכם המשבצת של הקיבוץ פג ביוני 2019, ולכן התכנית לא עומדת גם בתנאי סף זה.

עוד נטען כי תחנת הכוח תקום בשטח שאינו מרוחק דיו מריכוזי אוכלוסייה, וכי גבול התכנית מגיע לכדי 50 מטרים מבתים קיימים וקידוח מים בכפר קאסם, לעומת מרחק של ק"מ לפחות לטענת היזמים.

הדיון הראשון בוות"ל (ועדת תשתיות לאומיות) הסתיים ללא הכרעה, תוך הבעת חששות כבדים מצד נציגי רשות המים ו'מקורות' לגבי הסיכון למקורות המים. גם בדיון השני בוועדה גורמים אלו הביעו הסתייגויות, אך ההתנגדות לא הייתה גורפת ולא נגעה לעצם תנאי הסף של שטח ברגישות הידרולוגית גבוהה – מה שאפשר להם, לכאורה, להתנגד לעצם הדיון בתכנית.

מחלף קסם (צילום: Dvirraz/ ויקימדיה)

לטענת היזמים, קידוחי בדיקה שבוצעו על-ידם, אפשרו לשנות את סיווג הרגישות ההידרולוגית בחלק מהקרקע מגבוהה מאוד לבינונית, בעקבות גילוי שכבת חרסית. עוד טענו כי רדיוסי המגן מקידוח מים פרטי בכפר קאסם אינם רלוונטיים כי קידוח זה עתיד להיסגר. לטענת ראשי הרשויות, לא רק שהקידוח מספק מי שתיה כיום לתושבי כפר קאסם, אלא שגם בתכניות העתידיות הקידוח אמור להישאר פעיל כמקור גיבוי ולא מיועד לסגירה.

מרשות המים נמסר בתגובה: "התכנית נדונה בוות"ל באוקטובר 2019. אז, בהיעדר מידע מספק לנושא החשש לזיהום האקוויפר, התכנית לא הופקדה, זאת לאחר שהצגנו בדיון את החשש ואת משמעותו הקשה למשק המים במקרה ויתאמת".

מאז נערכו הבדיקות הנדרשות במסגרתן המידע לגבי קיומן של שכבות חוצצות ותכונותיהן אומת ואפשר את שינוי הגדרת הרגישות ההידרולוגית בחלק משטח התחנה (בו מתוכננים המתקנים עם פוטנציאל לזיהום מי תהום – א.ר) לבינונית (ולא רגישות גבוהה מאוד כפי שהיה נראה בתחילה – א.ר) על-ידי השירות ההידרולוגי. בנוסף לתנאים הטבעיים המגינים על האקוויפר, הקיימים באופן ברור בשטחי התחנה בהם מתוכננות פעולות עם פוטנציאל זיהום, התכנית כוללת אמצעי הגנה נוספים בסטנדרט גבוה ביותר, ואלו ייבחנו ויאושרו ע"י רשות המים בשלב היתרי הבניה".

הרשות לא התייחסה לשאלת 'דבר' לגבי עצם הנכונות לדון בתכנית בשטח בעל רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד.

משרדי הוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים בדיון על הקמת תחנת הכח בצומת קסם, 7 באוקטובר 2019 (צילום: ארז רביב)

מקסם אנרגיה נמסר: "פיתוח רשת החשמל במרכז הארץ נזנח במשך שנים עקב התנגדויות של תושבים שמעדיפים לקבל את האנרגיה שלהם ממקומות רחוקים מהפריפריה. כדי לספק את הצרכים ההולכים וגדלים באזור החליטה ממשלת ישראל לתגבר את הייצור במרכז עם תחנות כוח חדשות לטובת כלל הציבור. תחנת קסם מתוכננת בצמידות לתשתיות חיוניות קיימות, משתלבת עם האזור התעשייתי שהיא צמודה אליו, לא תזיק לסביבה והוכח כי לא תפגע במקורות מים לשתייה. תחנת קסם תחליף את ייצור החשמל מפחם מזהם שמזיק לבריאות הציבור ותאפשר את הגדלת היעד של אנרגיות מתחדשות שרובו יגיעו מדרום הארץ. התחנה תעמוד בכל הדרישות המחמירות הקבועות על-פי חוק ומקודמת בהתאם לכך בוות״ל ובהתאם לדרישותיו".

ממטה מאבק התושבים נמסר: אין ולא יכולה להיות הצדקה בכלל לדון בתכנית מסוכנת שמפירה 3 תנאי סף שונים. משרד האנרגיה הפחית לכשליש את התוספת הנדרשת של תחנות כח מונעות גז עד 2030 ביחס למה שהיה כשחברת קסם אנרגיה הוסמכה להגיש תכניתה ולכן אישורה מיותר לחלוטין.