הישג למשרד להגנת הסביבה: בית המשפט העליון המליץ אתמול (ראשון) לחברת חוף הכרמל תיירות ונופש לקבל את ערעור המדינה, מה שיבטל את התכנית להקמת ארבעה מגדלים נוספים. החברה, בבעלות יצחק תשובה, תוכל עדיין להגיש תכנית חדשה, או למצות משא ומתן מול עיריית חיפה ורשות מקרקעי ישראל לקבלת קרקע חלופית לבנייה, שלא בסמוך לחוף. המשמעות: התכנית לייבוש החוף באזור תידחה.

ביטול התכנית לייבוש החוף, ימנע הקמת ארבעה מגדלים נוספים באזור, על בסיס תכנית ישנה משנת 1978, שהתירה בניית שישה מגדלים בקרקע זו. לאחר בניית שני המגדלים הראשונים, בהם שוכנים המלונות 'מרידיאן' ו'לאונרדו', החלה מחאה ציבורית משמעותית, הנוגעת להפרעת המגדלים לסביבה החופית והפגיעה בנוף. התכנית המקורית אושרה הרבה שנים לפני העברת חוק השמירה על הסביבה החופית, ובעשורים האחרונים מתקיים מאבק משפטי ארוך, לגבי היכולת לממש אותה.

מגדלי חוף הכרמל בחיפה ויצחק תשובה (צילום: משה שי / פלאש 90).

למרות התכנית המאושרת, החובה לשמור על רצועה של 100 מטר בין השטח הבנוי לבין החוף, הפכה לעילה דרכה ניתן למנוע את בניית המגדלים. חברת מגדלי חוף הכרמל הגישה תכנית לייבוש חלק מרצועת החוף, בדומה לחלק מהחוף שיובש מול המגדלים הקיימים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לתכנית זו הוגשו התנגדויות כשלפי תגובת המשרד להגנת הסביבה, תסקיר ההשפעה על הסביבה שהגישה החברה לגבי התכנית לייבוש מקטע מהים, לא מבטיח אספקת חול לחופים הסמוכים, ולכן הם מתנגדים לאישור התכנית.

החברה הגישה ערר על דחיית התכנית, שהיה תלוי במשך מספר שנים בהן התקיים משא ומתן מול עיריית חיפה ורשות מקרקעי ישראל, לגבי מציאת קרקע חלופית לחברה, במקום השטחים הסמוכים לחוף. המשא ומתן כשל, והחברה "הפשירה" את הערר.

ועדת הערר דחתה את הערר בתחילת שנת 2019, אך החברה עתרה עתירה מנהלית לבית המשפט, בטענה שפגמים בתסקיר הסביבתי אינם עילה לביטול התכנית, אלא להכנת תסקיר סביבתי חדש ומתוקן.

בית המשפט קבע כי על הוועדה המחוזית לדון מחדש בתכנית, אך כאן המשרד להגנת הסביבה פעל להגשת ערעור לבית המשפט העליון, בו התקיים הדיון אתמול. המדינה הגישה את הערעור, בין היתר, לאור החשיבות שהיא רואה בשמירה על הסביבה החופית וביישום החוק בעניין זה בהליכי התכנון, ולאור החשיבות שהיא רואה בשמירה על יכולתו של המשרד להגנת הסביבה להביע את עמדתו המקצועית והעצמאית בחוות הדעת שהוא מגיש בהליכים התכנוניים והחשיבות של הבאת הנושאים הסביבתיים בהליכים אלה לפני מוסדות התכנון.

בתום דיון ארוך הביעו שופטי ההרכב את עמדתם כי בדעתם לקבל את הערעור שהוגש. לאור זאת, המליצו לעורכי הדין של היזמים להסכים לקבלת הערעור, בכפוף לכך שתישמר להם האפשרות להגיש תכנית חדשה ובלבד שזו תעשה לתכלית ראויה וכן כי בית המשפט ימליץ לעיריית חיפה ולרמ"י לקיים מו"מ עם היזמים לבחינת העתקת זכויות הבנייה.