למרות תקופת הקורונה, בתעשייה האווירית מציגים את הרווחים הגבוהים ביותר בתולדות החברה בחציון הראשון של 2020 בכלל, וברבעון השני שלו בפרט. המכירות בחציון זה חצו את רף 2 מיליארד הדולר, ונרשם גידול בכל מדדי הרווח: הנקי, התפעולי והגולמי.

בהיקף המכירות רשמה החברה עלייה של 4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובפרט עליה של 18% במכירות החטיבות הצבאיות אשר הגיעו לכ-1,706 מיליון דולר בהשוואה לכ-1.4 מיליון דולר בחציון הראשון של 2019. זאת על אף הירידה של 15% במכירות של חטיבת התעופה שמכרה בחציון הראשון השנה בכ-612 מיליון דולר לעומת 721 מיליון דולר בחציון הראשון של 2019. החברה רשמה רווח נקי של כ-82 מיליון דולר, לעומת כ-50 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עליה של 64%. ההפסד הנקי של חטיבת התעופה בחציון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-8 מיליון דולר.

גם ברבעון השני של השנה, שהיה הקשה ביותר מבחינת מגיפת הקורונה והשפעותיה, המשיכה החברה לשבור את שיאי הרווחיות – עלייה של 33% ברווח הנקי לכ-48 מיליון דולר לכ-36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי הגבוה ביותר ברבעון שני בתולדות החברה. זאת לצד גידול של 12.5% ברווח הגולמי וגידול של 38% ברווח התפעולי ברבעון השני.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

צבר ההזמנות של החברה עומד על סך של 13.2 מיליארד דולר המייצגים כ-3.4 שנות פעילות. יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמים בכ-1.1 מיליארד דולר.

"התוצאות העסקיות המעולות של החציון הראשון, שהושגו חרף הקשיים שיצר משבר הקורונה העולמי, הן תוצר של שינוי הכיוון של החברה בשנים האחרונות" מסר יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית, הראל לוקר. "כחברה שמרבית תוצרתה מיוצאת, עמדה החברה בפני קשיים, כגון בשרשרת האספקה, כבר מתחילת החציון, ולמעשה מדצמבר 2019. על אף  קשיים אלה, בזכות התגייסות העובדים והניהול המוקפד של ההנהלה, הגיעה החברה גם בחציון הראשון לשנת 2020 לשיא היסטורי בתוצאותיה הכספיות. נמשיך להוביל את התעשייה האווירית למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי והטכנולוגי העצום שלה".

מנכ"ל התעשייה האווירית נמרוד שפר ציין כי החברה הציגה תוצאות טובות גם ברבעון השני של 2020, על אף הירידה בפעילות חטיבת התעופה. "איננו מתעלמים מההשפעות המשמעותיות של המשבר העולמי על חטיבת תעופה, ונערכים כארגון לאתגרים הצפויים בעתיד בענף זה".

שפר הוסיף כי תוך כדי מגפת הקורונה, הצליחה החברה להגיע להישגים טכנולוגיים, עסקיים וניהוליים: "פיתחנו טכנולוגיות למאבק בקורונה, חתמנו על עסקאות משמעותיות ובהן החכרת מל"טי "הרון" ליוון, ייצור כנפיים למטוס T38, עסקת ענק בתחום מטוסי מודיעין, הסבת מטוסי נוסעים למטען בעבור ענקית השילוח DHL והאצת פיתוח הלוויין הלאומי "דרור-1". ביצענו ניסויים מרשימים, בקנה מידה עולמי, בין היתר במערכת הנשק "לורה" ושיגרנו את הלוויין "אופק 16" בהצלחה רבה".

עוד ציין המנכ"ל כי התעשייה האווירית עלתה מהמקום השמיני למקום השני ברשימת מאה החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל, ולאחרונה התבשרה על זכייתה ב'פרס ביטחון ישראל', נוסף לשרשרת הפרסים בהם זכתה החברה לאורך השנים, על פעילותנו עבור מערכת הביטחון. "גם בנושא הקיימות אנו רואים חלק מרכזי באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה ובצמיחתה וקבלת דירוג 'פלטינה פלוס' של מדד 'מעלה' לאחריות תאגידית מהווה הכרה על כך. התעשייה האווירית תמשיך להוביל את התעשייה הביטחונית הישראלית להישגים ולהצלחות נוספות למען ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה".

"התעשייה האווירית נכנסה למשבר הקורונה באיתנות פיננסית ותוצאות הרבעון הן הוכחה מובהקת לכך", אמר יו"ר ארגון עובדי התעשייה האווירית יאיר כץ. "התוצאות הטובות הן פועל יוצא לתרומתם של אלפי עובדינו המוכשרים וניהול נכון. שיתוף פעולה פורה בין ארגון עובדים להנהלת החברה הוא המפתח להצלחת החברה בעתיד".

בשבוע שעבר הודיע דירקטוריון החברה כי הוא מקפיא את תכנית הפיטורים שיזם, שאמורה היתה לכלול כ-900 עובדים מחטיבת התעופה. ההודעה על הקפאת הפיטורים הגיעה לאחר מו"מ אינטנסיבי שניהל ארגון העובדים מול הנהלת החברה, שאף הגיע לכדי הכרזת סכסוך עבודה. במסגרת ההסכמות עם ארגון העבודים, הוסכם על כניסה למו"מ ליצירת מסגרת לפרישת עובדים מרצון. בהודעה שפרסם כץ לעובדים, בירך את ההנהלה והדירקטוריון על ההחלטה והוסיף "בעת זו, כשיש למעלה ממיליון מובטלים במדינת ישראל, זו ההחלטה הנכונה והנדרשת ואני שמח שהתקבלה, לטובת התעשייה האווירית ועובדיה וכן לטובת ציבור אזרחי מדינת ישראל בכללו".