משרד החינוך החל לגייס מורים ועוזרי הוראה לבתי הספר היסודיים, כדי לקיים את מתווה הלימודים בשגרת הקורונה בשנת הלימודים הבאה. השכר החודשי המוערך הוא 3,750 שקלים.

למשרד נותרו פחות משבועיים לגייס כ-6500 אנשי חינוך חדשים, שישמשו כמורים ועוזרי חינוך כדי להוציא לפועל את המתווה לפתיחת שנת הלימודים. על פי המתווה שאושר בשבוע שעבר בממשלה, המורים ילמדו בשכבות ג' – ד', בהן כל כיתה תפוצל לשתי קפסולות של עד 18 תלמידים. בנוסף לגיוס המורים החדשים, יגדיל משרד החינוך את היקף המשרה של 6,500 מורות המועסקות במערכת החינוך. עלות הגיוס והגדלת היקף ההעסקה של כלל המורים נאמדת ב-2.6 מילארד שקלים.

על פי המתווה שתפרסם משרד החינוך בתחילת השבוע, היקף העבודה של עוזרי ההוראה שיצוותו לכיתות ג'-ד', יעמוד על כ-12.5 שעות בשבוע לימודים (2.5 שעות ביום), בשכר שעתי של 75 שקלים (ברוטו). שנת העבודה לא תוכר כשנת ותק או כשנת התמחות לסטודנטים לחינוך אשר ירצו להמשיך לעבוד בתחום.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנהלי בתי הספר יוכלו להקצות את עוזרי החינוך על פי שיקול דעת, בהתאם לצרכים החינוכיים של בית הספר כולו. העוזרים לא יצטרכו להיות 'מחנכים מחליפים' מכיוון שמחנכות הכיתה והמורים המקצועיים יהיו אלו שאחראיים על שתי הקפסולות, ויחלקו את זמנם ביניהן.

לפי פרסומי משרד החינוך והרשויות המקומיות, הניגשים לתכנית צריכים לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 1 .  סטודנטים שסיימו לפחות 80% מהדרישות לתעודת ההוראה.

2 .   סטודנטים להוראה – "פרחי הוראה" בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה או השלישית ללימודיהם.

3 . בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל בית הספר.

4 . מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות חינוך.

5 . בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים.

6 . בוגר/ת צבא בתפקידי מורה חיילת, החינוך וההדרכה.

הכשרת עוזרי ההוראה תעשה על ידי גופים מוכרים להכשרת מורים ברשויות השונות, על פי תכנית שיקבע משרד החינוך ובתקצוב של כ-230 שקלים לעוזר לקורס הכשרה של 15 שעות הוראה, בקבוצות הדרכה של עד 25 עוזרים. בנוסף לכך, בתי הספר ימנו רכז, בעדיפות לאיש חינוך מצוות בית הספר, שיתכלל את כל פעילות הקפסולות במסגרת עבודה של 7.5 שעות בשבוע.

התאריך האחרון להגשת בקשה הוא ה-20.8. המתעניינים צריכים למלא שאלון מועמדות קצר באתר שירות התעסוקה, אך ברוב בעיריות ההרשמה תיסגר כבר בתחילת השבוע הבא.