פרופ' רוני גמזו המליץ היום לקבינט הקורונה להתמיד ב"שגרת המאמץ הנוכחית" למאבק בקורונה, המתבססת לדבריו על "פעולות תשתית נרחבות וממושכת להתמודדות עם התחלואה, ועל התמקדות בניהול מוקדי הבעיה העיקריים: ערים אדומות, קטיעת שרשראות ההדבקה, מוכנות בתי החולים ותמיכה בהם, כל זאת תוך כדי האחדת מגבלות והגברת האמון הציבורי".

ההמלצה התקבלה מבין שלוש חלופות שהוצגו, בהן תכנית "ריסון חלקי" הכוללת החרפת המגבלות והשבתת חלק מהמשק לזמן קצוב עד הגעה לרף של 400 חולים ביום; וחלופת "ריסון מהודק" הכוללת סגרים מקומיים וצמצום נוסף בפעילות המשק.

גמזו ביקש להדגיש כי  החלופה עליה המליץ לא תוריד את התחלואה באופן מהיר, וכי "היא מורכבת, קשה לביצוע ודורשת ניהול של כל פרט תוך עמידה על המשמר באשר למצב של ספיקת מערכת הבריאות".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשל כך, ובשל הצורך "להתכונן לאפשרות של החמרה במצב על רקע פתיחת שנת הלימודים וחגי תשרי", התבקש גמזו על ידי ראש הממשלה להכין תכנית פעולה להורדה מהירה של התחלואה במקרה של החמרה במצב.

עיקרי התכנית עליה המליץ פרויקטור הקורונה הלאומי:

  • הקמת מערך של קטיעת השרשראות;
  • מיקוד בערים אדומות;
  • הבנייה מחודשת של המגבלות באמצעות תוכנית "הרמזור";
  • שיפור מערך האשפוז והקהילה והימנעות מאי ספיקה;
  • הגדלת אפקטיביות של מערך האכיפה והגדלת אמון הציבור.

כמו כן, הוצגה לקבינט תכנית "הרמזור" הכוללת הפעלת מערך שליטה על בסיס סיווג רשויות מקומיות לפי צבעים, בהתאם לאלגוריתם ממוחשב המשכלל שיעור חולים חדשים; אחוז בדיקות חיוביות וקצב הדבקה ברשות. ההגבלות וההיתרים בכל רשות, בנוגע להתקהלויות במרחבים סגורים ופתוחים, יותאמו ל"צבע" אליו תסווג הרשות – אדום, כתום, צהוב או ירוק.

בנוסף, יופעל ארגז גלים לסיוע לרשויות, שיכלול: הקמת חמ"ל; תכנית קטיעת שרשרת הדבקה מקומית; אכיפה מקומית וסיוע חברתי כלכלי.