משרד האוצר פרסם הלילה (רביעי) את תזכיר החוק הקובע הגדלת מענקי העבודה (מס הכנסה שלילי) בתקופת נגיף הקורונה ומענק נוסף לתקופת החגים לזכאים משנה שעברה.

על פי התזכיר, מי שפוטרו או התפטרו מעבודתם במהלך החודשים מאי, יוני ויולי, לא יהיו זכאים למענק הנוסף לתקופת החגים.

תזכיר החוק כולל שתי תוספות מוצעות למענק העבודה, לשנים 2019 ו-2020. ההצעות אמנם מתקזזות אחת עם השנייה, אך התוספת לעובד יכולה להגיע לגובה של אלפי שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התוספת הראשונה מתייחסת לזכאי מענק עבודה בגין עבודתם ב-2019: עובדים בשכר נמוך עם ילדים, או מעל גיל 55 ללא ילדים. ציבור זה יקבלת תוספת של 25% על כל חודש עבודה, ולא פחות מ-500 שקלים, שישולמו עד ה-30 בספטמבר או 30 ימים מיום קביעת הזכאות.

על פי ההסבר לתזכיר, רבים מהזכאים כבר מיצו את זכותם למענק עבור 2019, והם יקבלו את התוספת במועד הקבוע בחוק כמקדמה לתשלום המוגדל על שנת 2020. עם זאת, וכיוון שמבחינה פורמלית מהווה המענק הקדמה של המענק לשנת 2020, מי שהיה מובטל בשלושת החודשים האחרונים לא יהיה זכאי לתוספת.

התוספת השניה למענק היא לעובד שזכאי השנה למענק עבודה בגין עבודתו בחודשי הקורונה (אפריל עד דצמבר), ויקבל תוספת למענק בגין חודשים אלה. התוספת היא בגובה של 65% מהמענק, אך תקוזז כאמור עם המענק שיתקבל בחגים.

גובה המענק הממוצע עומד בערך על כ-4,000 שקלים לשנה,  כך שסכום התוספת הממוצע יעמוד על כ-2,000 שקלים.

כך מנסה החוק לעודד עובדים בשכר  להתמיד בעבודתם גם בחודשי הקורונה, בידיעה שמענק העבודה שיקבלו יהיה מוגדל.

עוד כולל התזכיר שפורסם את הרחבת הפיצוי לעסקים קטנים שהכנסתם נפגעה בתקופת הקורונה בשיעור של בין 25 ל-40 אחוז.