בסגר הראשון לקח זמן עד שהתמודדו מערכות הרווחה עם כפל הקצבאות, דמי האבטלה והמוסדות לאנשים עם מוגבלות. לקראת הסגר השני פרופסור ג'וני גל, מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, וראש תכנית רווחה במרכז טאוב מצביע על האתגרים של המערכת לקראת סגר נוסף. "לכאורה אמורים להיות מוכנים יותר, זה לא אומר שזה לא יהיה קשה ושלאנשים לא יהיו קשיים. אבל מערכת הרווחה אמורה להיות יותר מוכנה להתמודד עם הסיטואציה הזאת".

מבחינת מערכת הרווחה האתגרים יהיו דומים, אומר גל, "להגיע לאותם אנשים שבסגר יהיו מבודדים מאוד או שיהיו להם קשיים מבחינת אספקת מצרכים בסיסיים כגון מזון ותרופות. עכשיו אני מקווה שהעובדות הסוציאליות, שהן החוליה הקריטית, יוכלו לסייע לכל מי שזקוק לסיוע גם חומרי וגם נפשי".

מבחינת זכאות לקצבאות, גל אומר שהמצב טוב מאשר בתחילת הסגר הראשון: "לא צפוי שייפסקו הקצבאות כמו שהיה פעם קודמת, אנשים מכוסים בצורה יותר טובה והזכאות לאבטלה לא תיפסק. במובן הזה המערכת יותר טובה ממה שהייתה בזמן הסגר הראשון. אני מקווה שאם יתווספו הרבה אנשים, היכולת של המערכת לקלוט אותם תהיה יותר טובה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לעומת תופעות ובעיות שהמערכת מצליחה לטפל בהן, אנשים שחיים בעוני לא רואים שיפור במצבם, ולעיתים אף להיפך. לדברי גל, "מי שלא בגיל עבודה וחיים בעוני הסגר הראשון לא השפיע עליהם מבחינה דרמטית. היו להם מצוקות אבל זה לא קשור להכנסה", הוא אומר שהנפגעים העיקריים הם דווקא אנשים עובדים שחיים בעוני. "זה אנשים שעבדו וחיו בעוני או שעבדו ופוטרו ולא הייתה להם רשת ביטחון, חסכונות, אפשרות לשלם בתשלומים וכדומה. האנשים הללו ניצבים בפני אותם קשיים, חלק גדול מהם סביר להניח לא חזרו לעבוד ומה שזה אומר שיש עוד תקופה שיצטרכו להתבסס על קצבאות ותמיכות שבוודאי לא יאפשרו להם להתמודד עם הקשיים".

על מוסדות של הרווחה אומר גל, "אנשים עם מוגבלות, מוגבלות נפשית, בעיות קוגניטיביות ונפשיות ולאוכלוסייה הזקנה אני מקווה שהמנגנונים לסייע לאנשים האלה יותר מותאמים. הכניסו כללי התנהגות, מערכת קשר עם המשפחות, כלים בשביל להבטיח תמיכה, דברים שלא היו".

גל מסייג את האופטימיות שלו באורך הסגר הצפוי. לדבריו, "ככל שהסגר יתארך זה יקשה על כל המערכות האלה לתפקד. גם בגלל הצרכים וגם בגלל שהמערכות הציבוריות פחות מאוישות ופחות אפקטיביות".