שירות התעסוקה רענן היום (ראשון) את ההנחיות לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום או שפוטרו בעקבות משבר הקורונה. "אנו נערכים לכל תרחיש של עליה במספר דורשי העבודה", אומר רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה, "נמשיך להקל ולפשט תהליכים לטובת דורשי העבודה".

עובדים שהוצאו לחל"ת נדרשים להירשם באתר שירות התעסוקה ללא התייצבות בלשכות. עובדים השבים לעבודה יידרשו למלא טופס קצר באתר ולהצהיר על חזרתם.

כיצד להירשם כדורש עבודה?
דורשי עבודה חדשים המבקשים דמי אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, נדרשים להירשם תחילה כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, ובנוסף להגיש תביעה באתר ביטוח לאומי. הרישום הראשוני באתר שירות התעסוקה מתבצע בשני שלבים: אימות הזדהות ורישום, והזנת פרטים אשר יסייעו באיתור משרות והכשרות מתאימות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מאז התאריך 1.8.2020, כל עובד שיצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 14 ימים לפחות (במקום 30), עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה.

עובד בחל"ת. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

מה עושים אם כבר חזרתי לעבודה, ובעקבות הסגר הוצאתי שוב לחל"ת או פוטרתי?
שירות התעסוקה מדגיש כי בדומה למבקשי עבודה חדשים, גם על מבקשי עבודה חוזרים, לשוב ולפנות לשני המוסדות: לחדש רישום באתר שירות התעסוקה, ולעדכן סטטוס תעסוקתי באתר ביטוח לאומי.

כל עוד לא עברה שנה ממועד התביעה הקודמת, אין צורך בהגשת תביעה חדשה בביטוח לאומי, אלא רק בעדכון סטטוס ובצירוף מכתב הפסקת עבודה מעודכן. שירות התעסוקה מחדד כי במידה והמעסיק האריך את החל"ת, אין צורך בדיווח.

מאיזה מועד אני נחשב זכאי לדמי אבטלה?
מועד הרישום הראשוני או חידוש הרישום ייחשב כמועד תחילת הזכאות לדמי אבטלה בכפוף לקריטריונים של ביטוח לאומי, ומועד תחילת העבודה או החזרה לעבודה יהווה מועד סיום הזכאות.

מומלץ לדורשי עבודה להירשם באתר סמוך ככל הניתן למועד הפסקת עבודתם, ומומלץ לעשות זאת לפני הגשת התביעה לביטוח לאומי. בתום כל חודש, שירות התעסוקה מדווח על ימי האבטלה ו/או זכאות הבטחת הכנסה לביטוח לאומי, ועל פי משולמת התביעה אם אושרה.

מה עלי לעשות כשאשוב למקום עבודתי?
על עובדים ששבו לעבודתם למלא טופס דיווח חזרה לעבודה / תחילת עבודה, באתר שירות התעסוקה, בין אם חזרו למקום עבודתם המקורי או נקלטו במקום עבודה חדש. ללא דיווח, ניתן יהיה להגיע למצב של תשלום יתר ולחובות מול המוסד לביטוח לאומי בגין ימים שבהם בפועל כבר שבו לעבודה.

שירות התעסוקה מעדכן בנוסף כי עקב עבודות תחזוקה שבוצעו באתר לטובת שיפור השירות בתאריך 10.9.2020, דורשי עבודה שנמנע מהם להירשם בתאריך זה יוכלו להשלים את רישומם עד מחר, 14.9.2020 (כולל), והם יוכרו וידווחו למוסד לביטוח לאומי כאילו דיווחו ב-10.9.2020.​