ועדת המכסות במשרד הכלכלה והתעשייה קבעה כי חברת "רמי לוי" הפרה את הוראות ההליך התחרותי ליבוא בשר ומכרה ב-67% יותר מהמחיר לו התחייבה.

חברת "רמי לוי" קיבלה התראות על הפרות המחיר בסניפיה אבל בחרה לא לתקן את ההפרות כנדרש. לאור ההפרות הוועדה הודיעה על חילוט 50% מהערבויות שהפקידה החברה, בסך 2.6 מיליון שקלים.

ועדת המכסות שללה גם מחברת "גולדפרוסט" מכסות גבינה בהיקף של 164 טונות, בשל ליקויים בדיווחים לוועדה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ועדת המכסות במשרד הכלכלה מנהלת את הליך החלוקה, המעקב והאכיפה, של מכסות הייבוא והיא מורכבת מנציגי משרד הכלכלה ונציג משרד האוצר וכוללת ייעוץ של רשות התחרות וליווי משפטי צמוד.

המכסות הפטורות ממכס, מסביר דני טל, יו"ר ועדת מכסות, ניתנות ליבואנים ולרשתות השיווק על מנת להפחית את מחירי הבשר, הגבינה, שמן הזית והירקות הקפואים לצרכן.

"המכסות צריכות להגיע לציבור הצרכנים במחיר מופחת", אמר מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, דוד לפלר, "ואנו ננקוט יד קשה כלפי יבואנים המפרים את התחייבותם במסגרת ההליך התחרותי".

חברת "נטו מלינדה" קיבלה התראה בעקבות מכירת בשר שלא במחירים אליהן התחייבה. החברה תיקנה את הליקויים.