הכנסת אישרה אתמול (שני), בקריאה ראשונה, את חוק תשלום התוספת לזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי). החוק יועבר לוועדת הכספים לאישור לקריאה שנייה ושלישית. בנוסף קובע החוק הרחבת ההשתתפות בהוצאות קבועות גם לעסקים קטנים שנפגעו בשיעור של 25-40%.

מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) הוא תוספת שניתנת לעובדים שמקבלים שכר נמוך ועונים על מספר תנאים נוספים. התוספת היא שנתית וניתנת בדיעבד על פני השנה החולפת.

החוק המוצע מגדיל את התוספת למס ההכנסה השלילי בחודשי הקורונה, אפריל עד דצמבר 2020, ב-67%. בעבור מי שהיה זכאי למס הכנסה שלילי בשנה שעברה, יועבר רבע מהסכום הזה כבר בימים הקרובים לפני החגים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גודל התוספת הממוצע יעמוד על כ-2,000 שקל לכל שנת 2020, זאת בהתבסס על גודל המענק השנתי הממוצע. רבע ממנו ישולם השנה לזכאים.

בגלל מבנה החוק, מי שהיה זכאי בשנה שעברה למענק עבודה אבל השנה פוטר ולא עבד בחודשי הקורונה לא יקבל תוספת.

בחוק גם נקבע שסך התוספת בגין מענק עבודה ל-2020 לא תופחת מאלף שקלים.

יחד עם החוק אושרה גם ההחלטה להקל על עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ולקבוע שהוא יהיה זכאי למענק השתתפות בהוצאות, בעד חודשי הזכאות מאי ויוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיו אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.​