יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) לא מוכן לכנס את ועדת הכספים ולאשר סופית את התקציב המשלים על סך 11 מיליארד שקלים עד שיקבל פירוט ברור של הדרך בה הוא מחולק. עד שלא יאושר בוועדת הכספים, אי אפשר להתחיל להשתמש בתקציב. דיון בוועדה עוד לא נקבע.

"אנחנו לא חותמת גומי" אמר היום גפני, "לא אאשר את זה כך. יואילו בטובם האוצר וישלחו לנו פירוט מדויק של ה-11 מליארד ואכנס את הועדה".

התכנית המפורטת לתקציב המשלים על סך 11 מיליארד שקלים אושרה בממשלה ביום רביעי האחרון. התכנית הוגשה לשרים באמצעות שני מסמכים, שכמעט בלתי אפשרי להבין מהם במדויק מה הסכומים שיתווספו. מסמך אחד הוא התקציב לפי סעיפים לשנה כולה – בלי פירוט של מה היה התקציב ההמשכי ומה התוספת. מדובר בטבלה מלאה במספרים, שספק אם מישהו מהשרים שאישרו אותה יכול היה להבין במסגרת הזמן שניתנה. מסמך שני הוא דברי ההסבר להצעה – שם מפורטים חלק מהסכומים, אך לא בצורה שיטתית ולא בכל הסעיפים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ביום חמישי אישרה הממשלה  פה אחד את תכנית הפעולה המפורטת של התקציב המשלים לתקציב ההמשכי לשנת 2020. התוספת עומדת על 11 מיליארד שקלים והיא מצטרפת לתקציב ההמשכי שעומד על 400 מיליארד שקלים. התכנית היא חלק מ'פשרת האוזר' לדחיית הבחירות, ומטרתה לאפשר לעקוף את הקיצוצים הנדרשים בגלל היעדר תקציב מאושר, שאמור היה לעמוד על כ-414 מיליארד שקלים. בימים הקרובים תובא תכנית הפעולה לאישור סופי בוועדת הכספים.