כמה מגיע לעובד ביום חג? האם שי לחג הוא זכות? ומה עושים כשהחג יוצא בשבת?  עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה, עושה סדר בשאלות ומאחלת לעובדים בישראל, שנה טובה ופורייה.

עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי העבודה. (צילום: אלבום פרטי)

האם עובד זכאי לתשלום בגין היעדרות בימי החג השנה?
"עובדים במשכורת חודשית, זכאים להיעדר מהעבודה בשל ימי חג, ללא פגיעה במשכורתם.

לגבי עובדים בשכר יומי או שעתי, ככלל, העובד יהיה זכאי לתשלום 'דמי חגים', ובלבד שעבד לפחות 3 חודשים באותו מקום עבודה, ולא נעדר מהעבודה יום לפני ויום אחרי החג, אלא בהסכמת המעסיק".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עם זאת, ציינה עו"ד ורבניר, כי ימי חג החלים בשבת לא מזכים בתשלום.

האם אני חייב לעבוד בחג?
"עובד זכאי לסרב לעבוד בחג בשל איסור על-פי מצוות דתו" הבהירה עו"ד ורבנר.  לדבריה, שני ימי ראש השנה נמנים על ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, וחלים עליהם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית.

"חל איסור על העסקת עובדים בימי החג, אלא אם קיים היתר מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות מינהל האכיפה וההסדרה", הסבירה.

ואם בכל זאת עבדתי כמה מגיע לי?
לדבריה, עובד ביום החג זכאי לדבריה ל-150% שכר ושעות חופשה חלופיות – במקום השעות בהן עבד, בדומה לעבודה בשבת.

עם זאת, עובד בשכר יומי או שעתי המועסק ביום החג יהיה זכאי, על פי פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה, לגמול בשיעור 200% על שעות העבודה בחג מתוכם: 100% בגין העבודה בפועל ועוד 100% במקום שעות חופשה חלופית.

אולם, מי שהועסק שלא מרצונו אלא מתוך כורח או בשל הוראת המעסיק, ישולם לו גמול בשיעור 250% הכולל 150% בגין העבודה בפועל בתוספת גמול חג ועוד 100% במקום שעות חופשה חלופית.

ורבנר הדגישה כי עבודה בחגים תחשב כעבודה מכורח "אלא אם המעסיק יוכיח שהבחירה לעבוד בחג הייתה בחירה מוחלטת של העובד".

כיוון שחג החל בשבת איננו מזכה בתשלום נוסף, בגין היום הראשון של ראש השנה, שיחול השנה בשבת, מגיע לעובד גמול 150% בלבד, בדומה לכל שבת אחרת

מה בדבר עבודה בערב חג?
"אם לא קיים הסכם הקובע אחרת, ערב חג הוא יום עבודה רגיל, אם כי היקף שעות העבודה יהיה עד 7 שעות. כלומר, החל מהשעה השמינית, העובד זכאי לגמול שעות נוספות", הסבירה ורבנר.

"ערב ראש השנה נחשב כיום בחירה לפי חוק חופשה שנתית, כך שהעובד רשאי להיעדר בערב חג על חשבון ימי החופשה השנתית, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות".

לגבי עובדים שחל עליהם צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, בערב חג יהיה יום העבודה בן 7 שעות אך הם יהיו זכאים לשכר בגין 8 שעות.

מה לגבי בני דתות האחרות?
"עובד שאינו יהודי זכאי לבחור בימי החג של עדתו או במועדי ישראל (החגים היהודים)", הסבירה ורבנר, "במידה ובחר לחוג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, ימי החג היהודים ייחשבו לו כימי חופשה ויש לשלם עבורם דמי חופשה שנתית.

"במידה והעובד עובד במהלך ימי החג, ישולם לו שכרו כרגיל ולא יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג".

האם מעסיק חייב לתת שי לחג?
"החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. יחד עם זאת, במקומות עבודה רבים מקובל להעניק שי לראש השנה ואם המעסיק נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, הוא מחויב להמשיך ולפעול בדרך זו", הבהירה ורבנר. לדבריה, "ישנם מקרים בהם מכוח הסכם קיבוצי, מחויב המעסיק במתן מתנה".

עוד ציינה כי על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, כאשר מעסיק מעניק שי לחג, עליו להעניק את השי גם לעובדות ועובדים המצויים בחופשת לידה.