על פי נתוני דו"ח "דופק שוק העבודה" לחודש אוגוסט, שהגיש היום (שלישי) שירות התעסוקה לשר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ, הכניסה לסגר בסוף השבוע הקרוב במצב רגיש ומורכב יותר מאשר בגל הראשון.

על פי הנתונים, במקביל למספר הגבוה של דורשי עבודה, ירד בחודש יולי מספר המשרות הפנויות ל-52.5 אלף, זאת אחרי התאוששות קלה בחודשים שקדמו לו. באפריל, שיא הגל הראשון, עמד המספר על 29.4 אלף.

מתוך דו"ח דופק שוק העבודה אוגוסט 2020 של שירות התעסוקה

שירות התעסוקה מזהיר כי שינוי המגמה בא לידי ביטוי בכך שמספר הנרשמים כדורשי עבודה, היה גבוה ממספר החוזרים לעבודה, פי 1.55 ביולי ופי 2.5 באוגוסט, וממליץ על צעדי מדיניות הכרחיים לשינוי המגמה כגון אימוץ המודל הגרמני של העסקה גמישה, שיעודד תעסוקה ושימור עובדים, בניגוד למדיניות החל"ת הנהוגה כעת.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

חזרה לעלייה באבטלה

בחודשים מאי ויוני, בהם הוסרו המגבלות על המשק, חלה ירידה ברישום לשירות התעסוקה. בחודש מאי נרשמו 44,143 אנשים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה, ועוד 33,571 נרשמו ביוני, שהיה החודש עם מספר הנרשמים הנמוך ביותר בחצי השנה האחרונה.

אולם, העלייה בתחלואה, והחזרת חלק מהמגבלות על המשק ביולי, הזניק את מספר הנרשמים ב-94.2% לעומת יוני, שעמד על 65,183 דורשי עבודה חדשים. במהלך אוגוסט נרשמו עוד 52,082 דורשי עבודה.

שירות התעסוקה ציין כי ייתכן שהמספרים הושפעו במידה מסוימת מתופעת "פיטורי הקיץ", עלייה בפיטורים זמניים בתחומים מסוימים כמו חינוך, הנצפית מדי שנה בעיקר ביולי. אולם הנתון הגבוה באוגוסט מחזק את המסקנה שהפער נובע בעיקר מהמשבר הכלכלי המתמשך.

בנוסף, הדו"ח מציג האטה בחזרה לעבודה. מרבית החוזרים לעבודה עשו זאת במהלך חודש מאי (282.2 אלף) ויוני (179.5 אלף). בחודשיים שלאחר מכן, חלה ירידה משמעותית: ביולי רק 42 אלף דיווחו חזרה לעבודה, ובאוגוסט 20.5 אלף.

שירות התעסוקה אכן הצביע בתחילת המשבר כי עובדים שלא חוזרים מחל"ת בשלבים הראשונים, יתקשו לחזור בשלבים מאוחרים יותר, והחל"ת עלול לקבע אבטלה.

ירידה ביציאה לחל"ת, עלייה בפיטורים

עוד עולה מהדו"ח כי בסוף אוגוסט היו רשומים בשירות התעסוקה 766.5 אלף דורשי עבודה פעילים, ירידה של 4.3% לעומת 800.8 אלף שהיו רשומים בסוף חודש יולי.

שיעור דורשי העבודה שנמצאים בחל"ת ירד בסוף אוגוסט ל-59.6% (לעומת 63.4% בסוף יולי). אך מנגד נמשכה עלייה בשיעור המפוטרים מבין כלל דורשי העבודה, מ-21% בסוף יולי ל-23.1% בסוף אוגוסט.

שירות התעסוקה הסביר כי הורדת התקופה המינימלית של האפשרות להישאר בחל"ת, מ-30 ימים ל-14 ימים, עליה הוחלט בתחילת המשבר, עלולה לעודד הוצאה של אנשים רבים יותר לחל"ת, וכפועל יוצא להגדיל את מספר העובדים שישתמשו במסלול זה. זאת למרות העובדה שחלק גדול מאלו שהוצאו לחל"ת עדיין לא חזרו לעבודה.

נשים נפגעות יותר מגברים

שיעור הנשים שנרשמו בשירות התעסוקה היה גבוה משיעור הגברים לאורך ארבעת החודשים האחרונים (מאי-אוגוסט), כאשר הפער גדל בעקביות. מכמעט שוויון במאי (50.1% לעומת 49.9%), דרך יוני (51% לעומת 49%), יולי (52.1% לעומת 47.9%), לפער ניכר של 56.3% לעומת 43.7% באוגוסט.

בחודש מאי שיעור הנשים מבין כלל החוזרים לעבודה היה כמעט שני שליש, בין היתר עקב חזרת מערכת החינוך לפעילות, אך בהמשך הצטמצם הפער בין המינים. באוגוסט, לראשונה מאז אפריל 2020, שיעור הגברים שחזרו לעבודה היה גבוה משיעור הנשים.

במקביל, שיעורן של הנשים בקרב כלל החוזרים לעבודה נמצא בירידה. הדו"ח ציין כי ככלל, יש תנודתיות גבוהה, הן ברישום והן בחזרה לעבודה, בקרב הנשים, ומסביר כי חלק גדול ממנה נובע מהמקצועות הנפוצים בקרב נשים הנוטים להיות יציבים פחות, וכן מהיבטים כמו חלקיות משרה והעסקה שאינה ישירה.

עלייה בדורשי העבודה בציבור הערבי והחרדי

שיעור האוכלוסייה הערבית בקרב כלל דורשי העבודה גדל משמעותית לאורך המשבר, וטיפס מ-24% בסוף יולי ל-24.5% בסוף אוגוסט. בסוף אפריל עמד שיעור האוכלוסייה הערבית בקרב דורשי העבודה על 16.4% בלבד.

זהו נתון מדאיג מאוד ביחס לשיעור הציבור הערבי באוכלוסייה הכללית בגילאים הרלוונטיים, העומד על 19.5%.

גם שיעור האוכלוסייה החרדית מבין כלל דורשי העבודה גדל מ-9.5% בסוף יולי ל-9.9% בסוף אוגוסט.

שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר נרשם בערים החרדיות והערביות. בראש הרשימה עומדת ביתר עילית עם 34.5% בסוף אוגוסט, אחריה מודיעין עילית עם 30.4%, מיד אחריהן אום אל פחם ובני ברק עם 27.3% כל אחת, נצרת (26.9%), רהט (24.8%) ובית שמש (21.3). מיד אחריהן בטבלה עומדת ירושלים (23%).

מתוך דו"ח דופק שוק העבודה אוגוסט 2020 של שירות התעסוקה

בעיר אילת, שהתקשתה מאוד בסגר הראשון והגיעה לכ-70% אבטלה, ניתן לראות את הירידה המשמעותית ביותר של דורשי עבודה. שיעורם עומד היום על 21.5%, בעיקר בגלל חידוש פעילות התיירות בעיר. בגלל שמדובר בעיר בה רבים מהמועסקים עובדים בתחום התיירות, אנו צפויים לראות נזק משמעותי בסגר הקרוב.

עלייה עקבית באבטלת צעירים

הדו"ח מציג עלייה עקבית בשיעור הצעירים הנרשמים כדורשי עבודה. בארבעת החודשים האחרונים טיפס שיעור הרשמה בקבוצת הגיל 34-25 ביותר מ-2%.

גם קבוצת הגיל הצעירה ביותר, עד גיל 24, הגיעה לשיעורי השיא שלה בחודשיים האחרונים – 19.2% ביולי ו-20.4% באוגוסט (לעומת 18.9%במאי ו-16.7% ביוני).

בסך הכול, בני ובנות קבוצות הגיל של עד 34, היוו ביולי-אוגוסט, לראשונה, יותר ממחצית מכלל הנרשמים בשירות התעסוקה. מנגד, בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר (55 ומעלה) רשמה ירידה עקבית בנרשמים: מ-15.2% במאי ל-12.5% באוגוסט.

שירות התעסוקה הסביר כי השיעור הגדל של דורשי עבודה פעילים בקבוצות הגיל הצעירות עלול להעיד על תנודתיות בסטטוס האבטלה של דורשי עבודה צעירים, אך גם על הקושי המתגבר של הצעירים בשוק העבודה או על שימוש מוגבר בזכות לאבטלה שהוארכה עד יוני 2021. השירות הדגיש כי הן הצעירים והן המבוגרים חייבים לקבל מענה מותאם שימנע את ניתוקם משוק העבודה.

קפיצה במספר האקדמאים דורשי העבודה

בחודשים יולי-אוגוסט נרשמה עלייה משמעותית של דורשי עבודה בעלי משלח יד אקדמי, מ-19.5% בחודש מאי ל23.1% באוגוסט, אולם ניתן להסיק כי חופשת הסמסטר האקדמית השפיעה על קפיצה גדולה זו.

לצד זה, ניכרת עלייה עקבית בשיעור דורשי העבודה במשלחי היד בתחומי המכירות והשירותים: מ-21.2% במאי ל-23.3% באוגוסט.

ירידה משמעותית יחסית בדורשי העבודה, נרשמה במשלחי היד בתחום הפקידים הכלליים ועובדי המשרד: מ-11.1% במאי ל-9.7% באוגוסט.

"חייבים לעבור לחל"ת גמיש"

השר פרץ אמר בתגובה לנתוני הדו"ח כי "אנו נכנסים לגל השני במצב קשה הרבה יותר מבחינת תעסוקה ביחס למשבר הראשון. התוצאות יהיו קשות הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. אנו חייבים לעבור לחל"ת גמיש על בסיס המודל הגרמני. אם נמשיך להסתמך רק על יציאה לחל"ת, אנו נקבע תרבות אבטלה שתישאר איתנו שנים ארוכות. מוכרחים לעבוד בשיתוף פעולה, ולכן בסגר הקרוב צריך להרחיב את הסיוע לשימור עובדים. המאבק הכלכלי האישי, והזכות להתקיים בכבוד אינה עניין סקטוריאלי, דתי או עדתי. זוהי משימה של כולנו להיאבק על הזכות להתפרנס בכבוד".

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "מסיכום חודשי הקיץ שערכנו, ברור כי התאוששות שוק העבודה נחלשה, שיעור החוזרים לעבודה נמוך מדי, והמשבר הכלכלי-תעסוקתי עדיין בשיאו עוד טרם החלת הסגר השני. כפי שהתרענו מתחילת המשבר, גם אם לבעיה הבריאותית יימצא פתרון בעוד מספר חודשים, המשבר התעסוקתי עתיד ללוות אותנו עוד תקופה ארוכה, והשלכותיו יימשכו לאורך שנים".