המשק מתאושש, אבל לאט. מספר המשרות הפנויות בחודש אוגוסט עמד על כ-58.7 אלף, לעומת כ-97 אלף בערב משבר הקורונה. עם זאת, מאז חודש אפריל הולכות ומתרבות המשרות הפנויות בהתמדה. בשיא המשבר עמד מספר המשרות הפנויות על כ-37 אלף בלבד, כך שמאז חודש אפריל חל גידול של כ-58%.

במדד אמון הצרכנים, שמודד את ההערכות של משקי הבית לגבי מצבם הכלכלי חל שיפור מאז שיא המשבר, אבל המדד עדיין שלילי. בחודש אוגוסט עמד המדד על 24%- אחרי שעלה מ-30%- בחודש יולי. עוד עולה מהמדד שמשקי הבית מרגישים אופטימיות גוברת ביחס למצבה הכלכלי של מדינת ישראל ולגבי מצבם הכלכלי שלהם. עם זאת, מהסקר עולה כי מרבית משקי הבית אינם מתכננים לבצע רכישות גדולות השנה לעומת השנה הקודמת בעקבות השפעות משבר הקורונה.

הירידה החדה ביותר במספר המשרות חלה בענף שירותי האירוח והאוכל, שנפגעו באופן משמעותי מההגבלות. לעומת 257 אלף משרות ביוני 2019, עמד מספר המשרות בענף ביוני השנה על 169 אלף בלבד. גם בתעשיית האמנות, הבידור והפנאי חלה ירידה משמעותית במספר המשרות. לעומת חודש יוני של שנת 2019, אז היו כ-78 אלף משרות בענף, בחודש יוני השנה עמד מספר המשרות הכולל על כ-53 אלף בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד עולה מהנתונים שככל שהתקדם משבר הקורונה, כך קטן מספר העובדים בחל"ת וגדל מספר המפוטרים. על-פי סקרים שערך הלמ"ס, בחודש מאי דיווחו מעסיקים על כך ש-18% מעובדיהם נמצאים בחל"ת, לעומת רק 2% מפוטרים. לעומת זאת, בחודש אוגוסט ירד שיעור העובדים בחל"ת ל-6% בלבד, בעוד שיעור המפוטרים עלה ל-12%.

בסקר נוסף שבוצע בקרב מעסיקים עולה כי 19% מהמעסיקים מדווחים שלא יוכלו להמשיך לפעול מעבר לשלושה חודשים נוספים תחת התנאים הנוכחיים במשק. מדובר בסקר שנערך לפני ההחלטה על סגר, כך ששיעור העסקים בקשיים צפוי לעלות משמעותית, זאת לצד הערכות על סבב נוסף של פיטורים והוצאה לחל"ת.

מצב יצוא הסחורות מישראל עדיין קשה, אם כי חל שיפור מאז שיא משבר הקורונה. בחישוב שנתי ירד יצוא הסחורות ב-8.5% נכון לחודש אוגוסט, לעומת ירידה של 12% בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי. ייצוא השירותים נפגע בעיקר דרך הפגיעה בענף התיירות, ובחודשים מרץ-יוני חלה ירידה של 25% ביצוא השירותים הכולל לעומת אותה התקופה בשנת 2020.​