הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) הערכה שנייה לנתוני הצמיחה של ישראל ברבעון השני, והורידה את נתוני הצמיחה ל-29-%(מינוס) במקום 28.7-% בהערכה ראשונה בחישוב שנתי או 8.1-% ברבעון השני בלבד, לעומת 7.9-% בחישוב הקודם. למרות העידכון כלפי מטה, ישראל עדיין סבלה מצמיחה שלילית נמוכה מהממוצע במדינות אירופה ובמדינות המפותחות בכלל.

איסוף נתוני התמ"ג, המשקפים את כלל הפעילות הכלכלית במשק, הוא מורכב ומתבסס על נתונים ואומדנים רבים. לכן מפרסמת הלמ"ס מספר הערכות בהן היא מתקנת אותם בהתאם לנתונים הזמינים. בסך הכל מתבצעות ארבע הערכות עד פרסום הנתון הסופי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בלמ"ס מציינים כי ברבעון השני (אפריל עד יוני) הגיע משבר הקורונה לשיאו, וכך גם ההגבלות על פעילות המשק. בחודש מאי החלו במתן ההקלות ובעקבות זאת – חזרה חלקית לשגרה. כך למשל, בהשוואה לרבעון הראשון ניתן היה לראות ברבעון השני של 2020:

  • ירידה של 33.7% בתמ"ג העסקי
  • ירידה של 44.3% בהוצאה לצריכה פרטית.
  • ירידה של 30.3% בהשקעות בנכסים קבועים.
  • ירידה של 27.8% ביצוא הסחורות ושירותים.
  • ירידה של 39.5% ביבוא הסחורות והשירותים.
  • עלייה של 26.0% בהוצאה לצריכה ציבורית.