דחיית המנגנון האוטומטי להורדת דמי האבטלה בחודש, הקלות במענקים לעסקים שנפגעו: החוק להרחבת התכנית הכלכלית יובא היום לאישור הממשלה.

בנוסף תובא לממשלה ההצעה לקיצוץ שכר הח"כים והשרים ב-10% וביטול עדכון השכר, וכן המנגנון החדש לתמרוץ מעסיקים לא להוציא את עובדיהם לחל"ת, שהחוק שקובע אותו עוד לא פורסם.

על פי הצעת החוק עלות הצעדים עומדת על 2.4 מיליארד שקלים נוספים בשנה, ו-3.9 מיליארד שקלים בשנה הבאה. כדי להיות מאושר סופית צריך לעבור החוק 3 קריאות בכנסת, ודיון בוועדת הכספים, שעוד לא אישרה את 11 מיליארד השקלים לתקציב המדינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עיקרי השינויים המוצעים

דחיית ההפחתה בדמי האבטלה: נכון לעכשיו אמורים לרדת חלק מההטבות המיוחדות שניתנו לדמי האבטלה בתקופת הקורונה. הסיבה לכך היא מנגנון שהוכנס בחוק שקובע כי ירידת שיעור האבטלה מתחת ל-10% מפחיתה את דמי האבטלה ל-90%. נתוני האבטלה בחודש אוגוסט ירדו ל-9.8% והמנגנון אמור להיות מופעל, אך על רקע הסגר הוחלט לדחותו. יש לציין שהמנגנון רק נדחה בחודש, ולא בוטל.

הרחבת המענקים לעסקים שנפגעו לשיעור של 25% מהמחזור: עד כה המדרגה הנמוכה ביותר לקבל מענקי השתתפות בהוצאות קבועות עמדה על פגיעה של 40% ומעלה. הרחבה זה תחול על חודשים ספטמבר אוקטובר אך שר האוצר יכול להרחיב אותה עד דצמבר.

מקדמות למענק: עוסקים שיצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי יהיו זכאים למענק יוכלו לקבל מקדמה על סך 50% ממענקים קודים שקיבלו. את הבקשות ניתן להגיש באוקטובר.

הגמשת תנאים למענק החזרה מחל"ת: בסוף הסגר של חודשים מרץ אפריל קבעה הממשלה מענק למעסיקים על סה"כ 7,500 (או מחצית מהסכום בכפוף למועדה החזרה) לעובד בעבור החזרתו מחל"ת להעסקה. המענק, שזכה למיצוי נמוך יחסית, כפוך להעסקתם הרציפה של העובדים. עם זאת, בשל החזרת ההגבלות בספטמבר, מוצע לאפשר למעסיקים שהוציאו את עובדיהם לחל"ת לקבל את המענק בכל זאת, במידה ועובדים הועסקו 14 יום לפחות.​