ועדת הכספים תתכנס ביום רביעי לדון בתכנית המפורטת ל-11 מיליארד שקלים שיתווספו למסגרת ההוצאה לתקציב 2020. זאת, לאחר שיו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) קיבל לידיו מסמך מפורט יותר המסביר את האופן בו יצא התקציב. עד לאישור ועדת הכספים אין אפשרות להתחיל להוציא את הכסף.

בשבוע שעבר קיבל גפני את שני המסמכים אותם אישרו שרי הממשלה לתכנית לתוספת אך לא הסכים לדון בה במתכונת בה הוגשה, ממנה כמעט בלתי אפשרי להבין מה הם הסכומים שיתווספו. מסמך אחד הוא התקציב לפי סעיפים לשנה כולה – בלי פירוט של מה היה התקציב ההמשכי ומה התוספת. מסמך שני הוא דברי ההסבר  – שם מפורטים חלק מהסכומים, אך לא בכל הסעיפים.

גפני סירב לדון במסמכים ואמר כי ועדת הכספים איננה "חותמת גומי". במשרד האוצר התחמקו בטענה שהוגשה התכנית המפורטת כבר, אך לאור סירובו של גפני לכנס את ועדת הכספים שלחו לו מסמך מפורט יותר. גם מסמך זה אינו מספיק לשיטתו של גפני, והוא דורש פירוט מלא של התקציב.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי המסמך חלוקת התקציב תהיה:

מערכת הביטחון (3.1 מיליארד שקלים) – תוספת לצרכים שוטפים. חלק מהסכום מיועד לצרכים מסווגים.

תוספת למשרדי הממשלה (1 מיליארד שקלים) – תוספת לפי תכניות העבודה השוטפות, מחולקת בין למשרד רה"מ, בט"פ, חוץ, מודיעין, עניינים אסטרטגיים, קידום ופיתוח קהילתי, עלייה וקליטה, תיירות, תקשורת, מדע תרבות וספורט.

יישום הסכמים פוליטיים (0.94 מיליארד שקלים) –  מגוון צרכים: הספרייה הלאומית (3 מיליון), החינוך העצמאי (25 מיליון), ממערך הגיור (מיליון) המשרד לשוויון חברתי (17 מיליון), ישיבות הסדר ומכינות (15 מיליון) מענקי ביטחון ליו"ש (19.5 מיליון), מעיין החינוך התורני (56 מיליון), פרויקטים חינוכיים שונים ועוד.

מענק חד פעמי להעלאת קצבאות הנכים (0.94 מיליארד שקלים) – מאחר ואין תקציב מדינה מאושר מדובר במענק חד פעמי לפעימה השלישית לקצבאות הנכים.

השלמת תקציב התמיכות (0.71 מיליארד שקלים) – השלמת התמיכה בעמותות ובגופים נתמכים על הסכום שהיה ב-2019, ולא 70% כפי שהיה במסגרת התקציב ההמשכי.

תכניות מיוחדות של משרד החינוך (0.5 מיליארד שקלים) – מניעת נשירה, חינוך מיוחד, הכשרה עובדי הוראה ועוד.

העלאת יהודי הפלאשמורה (0.38 מיליארד שקלים) – הבאת 2,000 מבני הפלאשמורה הממתינים במחנות גונדר ואדיס אבבה העומדים בקריטריונים לפי החלטת הממשלה.

מענקים לרשויות המקומיות (0.3 מיליארד שקלים) – מענקים שניתנו במסגרת תקציב 2019.

פרויקטים ממשלתיים שונים (0.2 מיליארד שקלים) – סכום שמיועד למספר רב של פרויקטים בהתאם להתפתחותם בפועל – פיתוח ים המלח, הקמת מרכזי חוסן, סיוע עוטף עזה, העצמת יישובים דרוזים וצ'רקסים ועוד.

הוצאות מחויבות של הממשלה (2.9 מיליארד שקלים) – הסכמי הייצוב מול קופ"ח, תשתיות תחבורה, תקציב השכלה גבוהה ומשרד החינוך.