מענק לשימור עובדים, הקדמת מענקים, הרחבת ההנחות בארנונה, דחיית הפחתת דמי האבטלה והרחבת הזכאות לעסקים שנפגעו בשיעור של 25% מהמחזור ויותר: הממשלה אישרה אתמול (שני) את התכנית הכלכלית לסגר השני.

עיקרי התכנית

הרחבת מענק ההוצאות הקבועות: במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בשיעור 25% ממחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף. כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שיקבעו לפי החלטת שר האוצר.

מתן מקדמות: העברת מקדמה על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות קודמות (בחודשים מרץ-אפריל, או מאי-יוני לפי בחירת בעל העסק). סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר. את הבקשות למקדמה ניתן יהיה להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה: על מנת לאפשר קבלת מענק למעסיקים שקלטו עובדים אך נאלצו להוציאם לחל"ת בחודש ספטמבר בשל הפסקת פעילות העסק, נקבע כי עובדים שהוצאו לחל"ת לא ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק, ובלבד שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, רף השכר בגינו עובד ייחשב כמזכה למענק הורד ל-2,500 שקלים.

מענק שימור עובדים: מענק חד-פעמי לעידוד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר. עסק יהיה זכאי למענק אם מחזורו הכספי לא עולה על 400 מיליון שקלים ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% או יותר מהתקופה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 שקלים עבור כל עובד מזכה, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק. ככל שהעסק נפגע יותר, מידת זכאותו עולה. המענק ישולם דרך משרד הכלכלה.

הרחבת הסיוע בארנונה: פטור מלא מתשלום הארנונה, במימון המדינה, יתאפשר לעסקים שמחזור העסקאות שלהם נפגע בשיעור של 25%  או יותר,  לחודשים ספטמבר-אוקטובר.

לצורך ייעול גביית חובות ממענקים ששולמו ביתר, מוצע לקבוע הוראת קיזוז לחוב הקיים מול יתרות זכות במערכי המס השונים בדומה להוראה מקבילה בחוק מענק לעידוד תעסוקה.

כמו כן, הוחלט על תקצוב תוכנית מענקים נוספת לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית עבור עסקים קטנים ובינוניים.

סיוע סוציאלי

דחיית ההפחתה בדמי האבטלה: אושרה הדחייה במועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20 וההפחתה תדחה בשלב זה.

לצורך מימון הצעדים האמורים, וכן הצפי בהרחבת אוכלוסיות הזכאים בשל ההגבלות שהוטלו בשלב זה, אושרה הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנת 2020 ב- 2.5 מיליארד שקלים לצורך התמודדות עם משבר הקורונה ובשנת 2021 ב-8 מיליארד שקלים נוספים. הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות.

שר האוצר ישראל כ"ץ (ליכוד): "לאחר ההחלטה על הכרזת הסגר, החלטנו לתגבר ולהרחיב את רשת הביטחון הכלכלית בצעדים כלכלים נוספים. נמשיך להיות קשובים לקשיים ולהעמיד פתרונות מהירים שיתנו מענה מותאם לעסקים לשכירים ולעצמאים בעקבות המשבר.״

שר הכלכלה עמיר פרץ (עבודה): "אני מברך על אימוץ ההצעה שהצעתי כבר לפני חודשיים לשימור המעסיקים ההוגנים. החלטתם הסולידרית להשאיר את עובדיהם על אף ירידה במחזור, מחייבת אותנו לעזור להם. זוהי בדיוק הכלכלה האנושית שאני מדבר עליה כל הזמן. אני אחזור על דבריי בכל ישיבה וכל דיון כמו קאטו הזקן. חייבים להחיל את המודל הגרמני- החל"ת הגמיש. אני פונה אליך ראש הממשלה לקבוע דיון משמעותי להחלת המודל הגרמני. זה יכול להחזיר כ500 אלף עובדים בפרק זמן קצר. עזבו קרדיטים ואגו. זה המהלך הנכון למשק הישראלי".

נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון: "תכנית הסיוע שמובאת היום לאישור הממשלה מהווה מהלך חשוב ומועיל, שיסייע לעסקים לצלוח את הסגר ולהיות ערוכים להגביר את פעילותם ואת התעסוקה לאחר שהתחלואה תשכך. חשוב להסתכל מעבר לאופק. לצורך זה חשוב מתמיד ללוות את תוכניות הסיוע בהקדם האפשרי בתקציב שיכלול צעדים תומכי צמיחה ארוכת טווח".