חברת ניקיון שהפרישה סכומים לקופת גמל עבור עובדת, גילתה בדיעבד כי העובדת נתנה להם שם ומספר זהות מזויפים ותבעה לקבל בחזרה את כספי ההפרשות. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי חברת הביטוח, 'כלל פנסיה וגמל', תחזיק בכספים במשך שנה וחצי, עד למציאתה של 'העובדת העלומה' על ידי המשטרה. אם לא תמצא העובדת, יועברו הכספים לאפוטרופוס הכללי.

כ-5,265 שקלים, שהופרשו על ידי חברת הניקיון 'ברק גדעון', הצטברו בקופה של כלל 'ביטוח פנסיה וגמל' על שמה של אזרחית ישראלית: ליאנה פאפיאשווילי. אלא שהאחרונה הצהירה בפני בית הדין, ואף בפני הביטוח הלאומי שיבקש לשלול ממנה את קצבת האזרח הוותיק לה הייתה זכאית, כי מעולם לא עבדה בחברה, וככל הנראה נעשה שימוש בשמה ובמספר הזהות שלה שלא בידיעתה.

פסק הדין מציין כי האירוע המוזר הוא חלק מפרשה רחבה יותר, הנחקרת כיום במשטרת ישראל, במסגרתה כמאה עובדים התקבלו לעבודה בחברת הניקיון כשהם נושאים ומציגים תעודות זהות מזויפות, לכאורה. החברה, שלא הייתה מודעת לכך, הפרישה עבורם הפרשות בהתאם להסכם קיבוצי ענפי החל עליה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

'ברק גדעון' כאמור, ביקשה לקבל חזרה לרשותה את הכספים שהופקדו. חברת הביטוח הבהירה כי היא לא צד בסוגיה, וכי תפעל בהתאם להנחיות בית הדין. רשות שוק ההון ומשרד העבודה והרווחה קבעו כי במקרה שכזה, היות ואין ספק כי מדובר בכספים שהמעסיקה נדרשה לשלם בגין עובדיה, יש לאתר את העובדים שביצעו את העבודה בפועל וזכאים להם.

"אין חולק כי התובעת הפרישה כספים אלו לטובת עובדת של התובעת, ואין חולק כי הייתה עובדת כזו, שאף עבדה וקיבלה שכר מהתובעת תמורת עבודתה", קבעה השופטת אירית הרמל, שקיבלה את עמדת רשות ההון ומשרד העבודה, "אלה הם כספים אשר הופרשו משכרה של העובדת ולכן הם קניינה".

על השאלה אם מעשה ההתחזות, לכאורה, שולל את זכותה לכספי קרן ההשתלמות שהופרשו בגין עבודתה, הבהירה השופטת: "אנו מסכימים כי שאלה זו רלוונטית אלא שלדעתנו מקומה הוא רק לאחר שיקבע בהחלטה של גורם שיפוטי או של גורם אכיפה מוסמך כי אותה עובדת עלומה אכן זייפה את זהותה. ממילא יהיה צורך להמתין עד להשלמת חקירת המשטרה ולהמלצותיה. עם זאת, גם אם יוכח כי אותה עובדת עלומה אכן זייפה את זהותה, עדיין אין חולק כי היא עבדה בפועל וכי משכרה הופרש חלקה וגם חלק המעסיק לקרן ההשתלמות המנוהלת לטובתה, לכן היא זכאית לכספים אלה".

לפיכך, קבעה השופטת כי הכספים יוחזקו על ידי חברת הביטוח עד לאיתור העובדת על ידי משטרת ישראל, וכי ככל שבתוך 18 חודשים מיום מתן פסק הדין לא תניב חקירת המשטרה פרי, תעביר קופת הגמל את הכספים כולם, לאפוטרופוס הכללי. כמו כן קבעה השופטת כי על חברת הביטוח לשנות את שם החשבון, לסמנו, ולצרף אליו הפנייה לפסק הדין.