הכנסת אישרה היום (שלישי) את הצעת חוק ההוצאה לפועל שנועד להאריך מועדי תשלום ולהקל בתהליכי הוצאה לפועל. מוקדם יותר היום הכריז הנשיא, רובי ריבלין, על מתווה חנינה לבעלי חובות שנקלעו למצוקה כלכלית במשבר הקורונה.

הצעת החוק נועדה למנוע מאנשים שנקלעו למשבר כלכלי להתדרדר עוד יותר ולהעמיק אותו וכמו כן, לתמרץ את החייבים לשלם חובות ולהחזירם לפעילות כלכלית סדירה.

הצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ועל-פיה ייקבעו בהוראת שעה הסדרים מיוחדים שיחולו בהוצאה לפועל וייתנו מענה לצרכים הייחודיים שנוצרו בתקופת הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההסדרים כוללים:

  • דחייה של 30 ימים למועד בו ניתן לנקוט בו הליכי גבייה נגד החייב.
  • הסדר תשלומים מיוחד שנועד להביא לתשלום החוב בתקופה קצרה של עד 24 חודשים תוך הפחתת העלויות בתיק ואי-נקיטת הליכי גבייה נגד החייב.
  • הקפאת ביצוע של צווי הבאה, תפיסות רכבים ועיקול מטלטלין.
  • איחוד תיקים – מתן סמכות לרשם ההוצאה לפועל לאחד מיוזמתו את תיקי החייב בהוצאה לפועל.

בדברי ההסבר להצעת החוק שאושרה יש התייחסות להשפעות הכלכליות של הקורונה ולחלק של המדינה בהגבלות הכלכליות ובהשלכות שלהן: "מדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, נקטו צעדים מרחיקי לכת כדי לצמצם את ההדבקה בנגיף ואת התפשטותו. דא עקא, הגבלות אלה צמצמו במידה ניכרת את היקף הפעילות הכלכלית והחברתית במדינה והביאו ליצירת חייבים חדשים ולהגדלת הקושי בהחזרי חוב של חייבים קיימים. מוצע לקבוע בהוראת שעה הסדרים מיוחדים שיחולו בהוצאה לפועל בתקופת הוראת השעה, כדי לתת מענה לקשיים שנוצרו כאמור וכדי לתמרץ תשלום של חובות וחזרה לפעילות כלכלית מלאה של המשק".

28 ח"כים תמכו בהצעה ולא היו לה מתנגדים.