משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים מגבשים גיבשו מתווה להסדרת התעסוקה של כ-5,000 מאבטחי מוסדות החינוך בתקופת הסגר, כך נודע לדבר העובדים. במכתב ששלח מנכ"ל המשרד לביטחון פנים משה צ'יקו אדרי לראשי השלטון המקומי, הבהיר כי מאבטחי מוסדות החינוך יקבלו שכר מלא עבור ימים בהם מוסדות החינוך היו פתוחים. בימים בהם מוסדות החינוך היו סגורים יקבלו המאבטחים 70% מהשכר.

במכתבו הדגיש אדרי כי העברת השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחת מוסדות החינוך לרשויות המקומיות בהתאם למתווה, מותנית בכך שלא הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופה בגינה מבוקש התשלום, וזאת בהתאם לדיווח שיועבר על ידי הרשויות המקומיות למשטרת ישראל.

יו"ר איגוד עובדי השמירה, הניקיון והסיעוד בהסתדרות, יוסי ברבי, פנה בנדון לשרי האוצר וביטחון הפנים כבר בתחילת החודש בהקשר של מאבטחים ברשויות האדומות בהן הושבתו הלימודים, ודרש כי ככל שמאבטחים לא יוכלו להיות משובצים במוסדות החינוך – ישובצו במתקני הרשות המקומית או במשימות אבטחה אחרות עד לחזרתם לפעילות – וזאת על מנת להבטיח את הרצף התעסוקתי של העובדים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"דרשנו למצוא לעובדים עבודה חלופית בשלטון המקומי", אמר ברבי ל'דבר'. "בכל רשות בתקופה הזו ישנן משימות של אכיפה: ממגרשי המשחקים ועד לאכיפת הסגר או סיוע לשיטור הקהילתי. אפשר לשלב בכך את מאבטחי מוסדות החינוך". עוד הדגיש ברבי, כי במסגרת מתווה ההעסקה הרצופה שחתמו ההסתדרות והאוצר ביולי 2016, עובדי מערך האבטחה מקבלים שכרם בחודשי הקיץ על פי חישוב השכר הממוצע בעשרת החודשים הקודמים. "לכן, לא להעסיק אותם בתקופה הזו יפגע בהם גם בתקופת הקיץ". לקריאה זו הצטרף גם מרכז השלטון המקומי.