רשות החירום הלאומית גיבשה רשימה של מפעלים שיורשו להמשיך לפעול בזמן הסגר שיתחיל היום (שישי) בשעה 14:00 ועד אחרי סוכות.

מעבר לרשימת המקומות המורשים, מעסיק יהיה ראשי להתיר לעובד להגיע למקום העבודה לטובת ביצוע פעולה הכרחית: תיקון ליקויים דחופים, משלוחים או תשלומי שכר, לקיחת ציוד, מתן שירות חיוני ללקוח או פעולות שיאפשרו עבודה מהבית לעובדים אחרים.

בהודעת הממשלה צוין כי אין צורך באישור מעבר לעובדי מקומות העבודה החיוניים. "ישנם גופים המנפיקים על דעת עצמם נוסחים ואישורים, המעידים על היות העובדים בהם "עובדים חיוניים". בשלב זה לא נקבעה חובה או הנחייה רשמית למקומות עבודה להנפיק אישורים, ולהעבירם לעובדים המועסקים בהם, ואין צורך בהצגת אישורי מעבר מטעם המעסיק, או כתנאי ליציאה למקום העבודה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

רשימת הענפים המאושרת

 • מוצרים לחגי תשרי: מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי, כולל מכירת ארבעת המינים, מנהג כפרות ומוצרים לסוכה.
 • חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ותשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים. כל ענף הבניין מורשה לפעול כל עוד אינו במבנה סגור המוגדר ככזה שהותקנו בו חלונות ודלתות.
 • חברות העוסקות בעבודות תשתית ובכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.
 • תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות: עד 60% ממצבת כוח האדם.
 • מפעלים למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, כולל כל מפעל שמספק שירות המוגדר כחיוני למשק לרבות מפעלים שהפסקת פעולתם תהיה השפעה כלכלית קשה על המשק כולו.
 • מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה. מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. מדובר במפעלים שהפסקת פעולה עלולה לגרום להם נזק בלתי הפיך.
 • משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.
 • הייטק: עסק שמוגדר כמפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 • מקום עבודה שהוגדר בתקנות הקודמות לסגר, לרבות: מסעדות (לצורך משלוחים), רפואה ורפואה משלימה ועוד.
 • מגזר פיננסי כולל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 • רשות לניירות ערך.
 • רשויות ניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות  לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.
 • שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
 • הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
 • מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.
 • פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
 • מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית.
 • בריאות: חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.
 • מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
 • מפעל תומך ביטחון: מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.
 • וועדות לתכנון ובנייה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

הרשימה המלאה של מקומות העבודה שמורשים לפעול נמצאת בתקנות שאושרו בממשלה (להורדת המסמך הקישו כאן).

מעסיקים שמוחרגים מהסגר צריכים למנות ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), יש להציב שילוט במקום בולט ועל המנכ״ל והממונה על ענייני קורונה לחתום על הצהרה.
שר האוצר ישראל כ״ץ: ״אני גאה בכך שאחרי מאבק קשה הצלחתי היום לשנות את מתווה סגירת המגזר הפרטי, ובניגוד לכוונה שהסתמנה אתמול, לאפשר למפעלים רבים שעמדו להיסגר להמשיך לפעול גם בתקופת הסגר בדומה למתווה מרץ-אפריל תוך הקפדה מלאה על כללי הבריאות״.