"בניגוד לסגר הראשון, שבו עודדה המדינה את המעסיקים להוציא את עובדיהם לחל"ת, בסגר הנוכחי מציגה הממשלה מדיניות חלופית – מענקי שימור עובדים", אמר ל'דבר' רו"ח יואל טולדנו, שותף וראש אשכול בפירמת BDO. "המענק מיועד למעסיקים קטנים וגדולים שעל אף תקופת הסגר ממשיכים להעסיק את עובדיהם בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 ואמור להינתן על-ידי משרד הכלכלה כבר מנובמבר הקרוב, אך חשוב לציין כי בשלב זה הוא עבר בממשלה אך טרם אושר בכנסת, פרטיו המלאים עדיין אינם ידועים, ויש עוד שאלות פתוחות".

איך זה צפוי לעבוד?
גובה המענק הוא 5,000 שקל לעובד, ומספר העובדים המזכים נקבע בהתאם לפגיעה של העסק, בשילוב עם אחוז העובדים שהעסק שימר במהלך התקופה. כך, עסקים שרמת הפגיעה במחזור שלהם עולה על 80%, יקבלו מענק לכל עובד שישמרו מעל 40% מכוח האדם הרגיל בעסק. עסקים שנפגעו במחזור העסקים בשיעור של 60-80% יקבלו מענק על עובד שישמרו מעל 55% מכוח האדם הרגיל. בפגיעה של 40-60% ניתן מענק לכל עובד שמעל 70% כוח האדם הרגיל ועסקים שנפגעו ב-25-40% מהמחזור יקבלו מענק על כל עובד שמעל ל-80% כוח האדם הרגיל בעסק.

הייתי ממליץ לעסקים שממשיכים לעבוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אך היקף פעילותם נפגע, לנסות ולהיעזר בו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

האם ניתן יהיה להפחית משרות לעובדים ובכל זאת לקבל את המענק?
ללקוחותיי הייתי ממליץ להעסיק עובדים בהתאם לעבודה הממשית שיש לתת להם, גם במידה והמשמעות היא ירידה בהיקפי המשרות. עם זאת, בשלב זה כאמור טרם פורסמו הפרטים המלאים של המענק והשאלה כיצד יושפע מהקטנת משרות של עובדים עדיין אינה מבוררת. ניתן להעריך שבדומה למענק עידוד תעסוקה שניתן לאחר הסגר הקודם, גם מענק זה יגדיר שכר מינימאלי לעובד מזכה (השכר המינימלי שהוגדר אז היה 3,300 שקלים והורד לאחר מכן ל-2,500 שקלים – נ.כ).

חוסר הוודאות והגמגום באשר לפרטים הקטנים של המענקים הללו הוא לא לטובה. זה מאוד מקשה על המעסיקים וזה מקשה גם עלינו רואי החשבון לתת להם תשובות ברורות, למשל בסוגיות מסוג זה ולקבל החלטות מושכלות. יש עסקים למשל שהוציאו עובדים עוד לפני ראש השנה לחל"ת, מה הם יעשו עכשיו? ישנו את זה? זה גם עלול לפגוע בזכאות של העובד לדמי אבטלה. לכן אני אומר שאם יש עבודה שיעבדו, ואם אין, שיצאו לחל"ת. חשוב לדאוג לאנשים שבעסק כי יש גם יום אחרי, ולכן בפירמה שלנו למשל הלכנו לפי מה שטוב לעובד. עובד שרצה לצאת לחל"ת יצא לחל"ת מי שרצה לנצל ימי חופש ומי שרצה לעבוד.

מה ההבדל בין המענק החדש לשימור עובדים למענק עידוד תעסוקה שניתן עד כה?
בעוד שמענק עידוד תעסוקה ניתן עבור עובדים שחזרו מחל"ת, מענק שימור עובדים ניתן כאמור עבור עובדים שלא הוצאו לחל"ת והמשיכו לעבוד. היתרון בתוכנית החדשה הוא שהיא שומרת על העובדים בשוק העבודה עם משכורת חודשית מצד אחד, אך גם מסייעת לעסקים שנפגעו, מצד שני.

הבדל נוסף הוא שמתווה 'עידוד התעסוקה' איננו מודד את הפגיעה של הנגיף בהכנסות המעסיק בעוד היקף המענק החדש לשימור עובדים ניתן לפי מידת הפגיעה במעסיק כך שככל הנראה רק מי שנפגע יהיה זכאי למענקים.

אתה מעריך שיהיו מעסיקים שיעדיפו להוציא עכשיו עובדים לחל"ת בתקווה שיקבלו אחרי הסגר מענקי עידוד תעסוקה? זה דבר שהיית ממליץ עליו?
חשוב לשים לב שמענק עידוד תעסוקה, שנחקק לאחר הסגר הראשון, מתייחס לחודשים יוני עד ספטמבר, ואין כל וודאות כי הממשלה תסדיר מענק נוסף מסוג זה, לאחר שהסדירה מענק לשימור עובדים בתקופת הסגר. עם זאת, אני מעריך שעסקים שאינם יכולים לפעול כעת יעדיפו להוציא עובדים לחל"ת, ובניגוד לעסק שפועל והיקף העבודה שלו נפגע – לעסק שאינו פועל בימים אלו הייתי ממליץ להוציא את העובדים לחל"ת.

יש לשים לב שהוצאת עובד לחל"ת על-פי דיני העבודה, דינה כפיטורין. העובד רשאי שלא לשוב לעבודתו ולדרוש פיצויים, כך שהמעסיק בסוף יכול להפסיד משני הכיוונים – גם לא לקבל מענק וגם לשלם פיצויי פיטורין לעובד. היבט נוסף הוא שבסגר הקודם הרבה מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת קיבלו מענק קטן יותר להשתתפות בהוצאות קבועות, כיוון שבחישוב המענק הזה מחושבות גם הוצאות השכר שנחסכות.

איזה עוד מנגנוני סיוע למעסיקים ישנם, שחשוב להכיר?
הממשלה אישרה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית, וקיימים היום מספר מנגנוני סיוע ביניהם מענק ההוצאות הקבועות מורחב לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, שנמדד לפי ירידה של 25% במחזור ולא של 40% כמו בחודשים הקודמים. כמו כן, הוגדלו כעת גם המקדמות שניתן לקבל מהמדינה על חשבון מענקים עתידיים, לפני סיום חודש אוקטובר.