הממשלה אישרה אתמול (שלישי) את תזכיר החוק למענקי סיוע מיוחדים לאוכלוסיית הנכים. לפי תזכיר החוק, לקצבאות הנכות יתווסף סכום בשווי הפעימה השלישית במתווה העלאת קצבאות הנכות, לשנת 2020 בלבד. הצעת החוק צריכה לקבל את אישור הכנסת, אך בממשלה שואפים שהפעימה הראשונה של המענק תגיע לחשבונות הזכאים כבר בסוף אוקטובר.

מענק 2020 למקבלי קצבאות הנכות. (עיצוב: אידאה)

מדוע התוספת לקצבאות הנכות משולמת כמענק?
על פי החוק, הפעימה השלישית של הגדלת קצבאות הנכות הייתה אמורה להיכלל בתקציב המדינה לשנת 2020. מאחר ואין תקציב מדינה לשנת 2020, החליטה הממשלה לתת את התוספת לקצבת הנכות כמענק חד פעמי, עם הבטחה לנכים שבתקציב 2021 תחוקק הגדלת הקצבה באופן קבוע.

מי זכאים למענק?
זכאים למענק המיוחד הם מקבלי קצבת נכות כללית, מקבלי שר"מ, מקבלי קצבאות עבור ילדים נכים 112%, אזרחים ותיקים ומונשמים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מתי ישולם המענק?
המענק יחולק לשתי תוספות. הראשונה, תשלום רטרואקטיבי בגין עשרת החודשים הראשונים של 2020, צפויה לעבור לחשבונות הבנק בסוף חודש אוקטובר, והשנייה, בגין החודשיים האחרונים של השנה, תעבור לחשבונות הבנק בסוף חודש דצמבר.

האם צריך להגיש בקשה?
אין צורך להגיש בקשה למענק. הביטוח הלאומי יעביר את המענק יחד עם קצבת הנכות על פי רשימת הזכאים לקצבאות, כפי שהן מפורטות בהחלטה.

מה יהיה גובה המענק?
גובה המענק מחולק לפרמטרים שונים. נכים 100% הזכאים לקצבאות נכות כללית יקבלו מענק שווה ערך לתוספת חודשית בסך 190 שקלים. מענק אוקטובר בגין עשרת החודשים הראשונים של השנה יעמוד על 1,900 שקלים, ומענק דצמבר בגין חודשים נובמבר דצמבר יעמוד על 380 שקלים. סך כל התוספת של נכים המוגדרים כ-100% נכות תעמוד על 2,280 שקלים. דרגות נכות נמוכות מ-100% יקבלו בשיטה דומה מענקים נמוכים יותר בצורה מדורגת, על פי אחוזי הנכות (הפירוט בטבלה).

מקבלי קצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) יקבלו מענק בסך 100 שקלים בחודש עבור בעלי נכות 50% ומעלה, 200 שקלים בחודש לבעלי נכות 112% ומעלה, ו-300 שקלים בחודש לבעלי נכות 188% ומעלה.

גם המענקים למקבלי שר"מ יחולקו בשני שלבים. באוקטובר יועבר מענק בגין עשרת החודשים הראשונים של השנה, ובדצמבר יועבר המענק בגין החודשיים האחרונים של השנה.

ילדים נכים המקבלים קצבאות בגין נכות של 112% ומעלה יקבלו תוספת חודשית בסך 490 שקלים, כלומר תוספת שנתית של 5,880 שקלים.

נכה שהוא גם אזרח ותיק יקבל תוספת חודשית שתעמוד על 114-190 שקלים בהתאם למצבו המשפחתי.

מונשמים יהיו זכאים לתוספת חודשית בסך 5,341 שקלים, כך שסך כל המענק ל-2020 יעמוד על 64,092 שקלים.