קבלני הפיגומים קוראים להכללתם כסיווג בפנקס הקבלנים, אולם לטענתם, רשם הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון מתנגד לכך.

בדיון שנערך היום (שלישי) בוועדת הבטיחות בבנייה בכנסת אמר יו"ר העמותה לקידום הבטיחות והאיכות בענף הפיגומים, מאיר שמש :"רשם הקבלנים צריך לדאוג שיעשו סיווג לקבלני הפיגומים, כי זה ייצור פיקוח שהוא נחוץ, גם בהיבט הבטיחותי".

שמש התייחס בין היתר, לדבריו של רשם הקבלנים אילן אליהו עצמו מול הוועדה, אשר העיד כי יחידתו אינה עוסקת בפיקוח על תחום הבטיחות ישירות, אך כי הפיקוח על הסדרת הענף תורם גם לבטיחות – שכן קבלן הפועל שלא על פי חוק רישום הקבלנים מועד גם לעבור על חוקי ותקנות הבטיחות. בין היתר, ציין הרשם כי יחידתו נוקטת גם צעדים מינהליים, כנגד קבלנים הנותנים עבודה לקבלני מישנה שאינם מורשים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שמש התייחס לדבריו ואמר: "רשם הקבלנים דיבר על זה שצריך שכל הקבלנים יהיו רשומים – אבל ענף הפיגומים בכלל לא רשום כסיווג. אנחנו אפילו לא מוכרים כחלק מענף הבניה אלא כחלק מענף ה'שירותים'" לדבריו, נושא זה עלה מספר פעמים כבר בדיוני הכנסת הקודמת בנובמבר 2018, באשר לרפורמה הנחוצה בתחום הפיגומים וגיבוש התקן החדש המבוסס על התקן האירופי. עוד הוסיף כי יו"ר ועדת העבודה לשעבר, ח"כ אלי אלאלוף אף תמך בדרישתם זו, ואמר שיפעל להכרה בתחום הפיגומים כענף רשום. עם זאת, לדבריו, משרד הבינוי הביע כבר אז התנגדות לכך.

"זה חשוב בעיקר מבחינת המאבק בתאונות העבודה. ברגע שהתחום פרוץ, כל אחד יכול לבוא ולהרכיב פיגום. אין קריטריונים לכניסה לתחום", אמר שמש ל'דבר'. "היום כל אחד יכול לעסוק בפיגומים. אם רוצים מקצועיות, צריך שיהיה מנגנון רישוי שמאפשר לפקח על עבודת הקבלנים ולדרוש מהם נורמות מקצועיות, שמי שלא יעמוד בהן לא יוכל לעבוד במקצוע".

בנובמבר 2018, בעקבות הסכם הבטיחות שנחקק בין ההסתדרות והממשלה, עברו תקנות הפיגומים אשר הגדירו לוח זמנים להחלת תקן פיגומים חדש המבוסס על התקן האירופי כתקן מחייב בישראל.

על אף התחייבתו של מכון התקנים שיוכל להעמיד את המערכות הדרושות לשם בדיקת העמידה של דגמי פיגומים מיובאים והמיוצרים בישראל בתקן החדש, בפועל התקשה המכון להעמיד את מלוא הבדיקות ואף דגם ונכון לסוף חודש יוני, מועד בו נקבע כי התקן החדש יהיה מחייב לפיגומים מעל גובה 8 מטרים, אך אף דגם לא אושר.

בעקבות כך, הציע מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מנגנון מקביל וחלופי נוסף לאישור דגמים, באמצעות ועדה מקצועית מייעצת, ובימים אלה שוקד משרד העבודה על הכנת תקנות שיאפשרו זאת לאישור הוועדה.

תקנות הפיגומים מ-2018 הגדירו כי הקמתם ופירוקם של פיגומים מעל גובה 6 מטרים ייעשו רק על ידי 'בונה פיגומים מקצועי' – מי שעבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן לפי תכנית מבחנים שאישר מפקח העבודה הראשי או בעל הרישיון הממשלתי הגבוה ביותר במקצוע הטפסנות.​

ממשרד השיכון והבינוי נמסר: "ראשית נדגיש כי לא התקבלה במשרד הבינוי והשיכון פנייה מסודרת הכוללת מסמכים מקצועיים בנושא סיווג קבלני פיגומים. שנית, להוספת ענף בפנקס הקבלנים יש משמעויות רוחביות והשלכות מהותיות תחום העיסוק. על מנת להוסיף ענף לפנקס הקבלנים יש לבצע בדיקה מעמיקה ולבחון התייחסויות לנושאים כגון הכשרה נדרשת, השכלה הנדסית/מקצועית, ניסיון ועוד.

חשוב לציין כי בשנת 2015 החליטה הממשלה להפחית את ענפי הרישום בפנקס הקבלנים במסגרת ההחלטה להפחתת הנטל הרגולטורי. בעקבות החלטה בוטלו ענפים מסוימים ברשימת פנקס הקבלנים, בוצע איחוד ענפים והוכנסו עבודות נוספות לענפים הקיימים, ובנובמבר 2018 פורסמו התיקון לתקנות רישום קבלנים והרשימה העדכנית בפנקס הקבלנים".