משרד הבריאות פרסם הבוקר את מתווה החזרה לפעילות של גני הילדים, וזאת בהמשך להחלטת קבינט הקורונה על החזרתם לפעילות ביום ראשון.

בהתאם למתווה מגבלות משרד הבריאות והחלטת הממשלה מאתמול בערב (חמישי) גני הילדים בגילאי 3-6 יחזרו ללימודים ביום ראשון הקרוב. במקומות בהם הרשויות לא תוכלנה לפתוח את הגנים ביום ראשון, תינתן האפשרות לחזור ביום שני.

בהתאם לסיכום שבין צוותי המקצוע של משרד הבריאות ומשרד החינוך, החזרה תעשה על פי המתווה הבא:

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ימי לימוד – הלמידה תתקיים כבשגרה, ללא פיצול 6 ימים בשבוע, בהתאם למבנה הלמידה הנהוג במקום.

צוות הגן – צוות הגן הקבוע (גננת, סייעת, בת שירות לאומי וכד') ימשיך לעבוד יחד כבשגרה.

מרכזי יום חינוכיים (שמרטפיות) – מרכזים אלה יעמדו לרשות ילדי הגננות והסייעות. הם יפעלו ברשויות המקומיות.  מרכזים אלה משרתים כיום את ילדי עובדי ההוראה של החינוך המיוחד, וכאמור אליהם יצטרפו ילדי הגננות והסייעות של החינוך הרגיל.

צהרוני "ניצנים" – ימשיכו לפעול כבשגרה 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות עד 35 ילדים ובצוותים קבועים.  ניתן יהיה לצרף ילדים מ- 3 כיתות אורגניות לכל היותר, ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על 28.

מסכות/משקף – הגננות והסייעות יעטו מסיכות/משקף. הילדים פטורים מעטיה.

הצהרת בריאות – הילדים יגיעו מדי יום עם הצהרה חתומה.

מפעילים חיצוניים – לא תתקיים פעילות של מפעילים חיצוניים בגני הילדים.

גננות וסייעות משלימות – אלו תוכלנה לעבוד ב- 3 גנים לכל היותר.

ערים אדומות – ועדת שרים אמורה להכריז על מגבלות על ערים אדומות או על אזור ״מוגבל״. הנחיות מפורטות בנוגע לסגירת מערכת החינוך או מגבלות באזורים אלו יפורסמו בהמשך.  ילדי חינוך מיוחד ימשיכו ללמוד ללא מגבלה הן בעיר האדומה או מחוצה לה.

חטיבות צעירות – הלימודים בכיתות אלו יפתחו רק לילדי הגן.

בדיקות סקר – משרד הבריאות ממליץ לקיים בדיקות סקר לגננות ולסייעות הגנים.

לצד ההנחיות החדשות הללו, ימשיכו ילדי החינוך המיוחד, ילדים ונוער בסיכון והפנימיות בשגרת לימודיהם. אלה הוחרגו בתקנות הסגר מלפני כשבועיים.