סקר שערך ארגון קו לעובד בקרב 178 עובדים זרים בענף החקלאות, מלמד כי מגוריהם של כמחצית מעובדי החקלאות התאילנדים אינם עומדים בדרישות החוק המינימליות, זאת על אף שמשכרם מנוכים מאות שקלים בגין תשלום על מגורים והוצאות נלוות.

על אף התנאים הלקויים, מעידים מרבית העובדים כי הם חוששים להתלונן ולאבד את עבודתם.

הסקר מצטרף לסקר קודם שערך קו לעובד שהעיד כי 73% עובדי החקלאות התאילנדים שפנו לארגון, לא קיבלו שכר מינימום כחוק, ו-72% לא קיבלו שכר בגין עבודה בשעות נוספות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ליקויי בטיחות ומגורים בקרבת חומרים מסוכנים

43% מהעובדים השיבו כי אין להם מספיק מי-שתייה במגוריהם, זאת על אף שהם נדרשים לעבוד בעבודה פיזית קשה במהלך היום, גם בתנאי מזג אוויר חמים המסכנים אותם בהתייבשות. 33.1% השיבו כי הצנרת והאינסטלציה במקום מגוריהם אינם תקינים. עובדים רבים התלוננו על ליקויי בטיחות בהם מגורים בקרבת חומרים מסוכנים ודלק ומערכת חשמל לא בטיחותית.

52.8% מהעובדים העידו כי מוקצה להם שטח מגורים קטן מ-4 המטרים הרבועים המגיעים להם על פי חוק. 68.5% העידו כי שטח הארון שהוקצה להם קטן מחצי מטר רבוע בהתאם לתקנות, ו-87.5% העידו כי אין באפשרותם לנעול את הארון, כפי שמורות התקנות.

(צילום: קו לעובד)

52% מהעובדים העידו כי השירותים והמקלחת במגוריהם אינם תקינים, 42.9% העידו כי לא תמיד יש להם מים חמים. 56.2% העידו כי במגוריהם אין חימום כנדרש בתקנות, ו-52.8% העידו כי מגוריהם אינם מאווררים דיו. 38.4% העידו כי לא ניתנים להם סידורים לכביסה, ו-18.6% העידו כי אין ברשותם מכונת כביסה למרות שהם מתגוררים שישה במבנה אחד (שעל פי התקנות מחייב בהספקת מכונת כביסה).

48.9% מהעובדים העידו כי לא עומד לרשותם חדר או מרחב אחר שהוקצה לאכילה, 59.9% העידו כי אין ברשותם די כלי אוכל במגורים המשותפים ו-61.8% העידו כי לא מוקצה להם מקום ישיבה נפרד סביב לשולחן האוכל.  רבים מעובדים התלוננו כי הם נאלצים לרכוש בעצמם ציוד שלא סופק להם, ובכללו מקררים ומתקני אוורור וחימום, וכן התלוננו כי המעסיק אינו מעמיד להם להם די גז לבישול.

95% מהעובדים לא פגשו בגורם אכיפה

בסקר נוסף, מינואר 2020 אודות אכיפה, ענו 95% מתוך 734 עובדים, שבכל זמן עבודתם לא פגשו בשום גורם אכיפה מטעם הרשויות.

(צילום: קו לעובד)

על פי הנתונים העדכניים בישראל כיום כ- 23,000  עובדים מתאילנד בענף החקלאות (מתוכם 3% נשים). בתקופת עבודתם בישראל העובדים מתגוררים במגורים אותם מספק להם המעסיק. מגורים אלו נמצאים לרוב בשטח המשק של המעסיק, בסמיכות לביתו או בשדה. למעסיקי עובדים זרים בחקלאות הזכות לנכות משכר העובדים כל חודש סכום מרבי של 547.72 ₪ בגין מגורים והוצאות נלוות (כ-10% משכר המינימום). תנאי המגורים המינימליים שעובדי החקלאות הזרים בישראל אמורים לקבל מעוגנים במסגרת תקנות עובדים זרים, וכן במסגרת הסכמים בילטרליים שחתמה המדינה מול ממשלת תאילנד.