שיעור המיצוי למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) אצל ערבים נמוך משמעותית מזה שבשאר האוכלוסייה, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום. גם בקרב אנשים עם מוגבלות ברמות השכר הנמוכות ביותר נמצא שיעור זיכוי נמוך של המענק.

בסך הכול חל שיפור במיצוי הזכות בשנים האחרונות, אבל הוא עדיין נמוך ביחס לזכויות חברתיות אחרות. דבר זה נובע בין היתר מבעיות בשירות לציבור ובפרסום המענק שמצא המבקר וכן שיטת מיצוי המענק, המבוססת על קבלת הודעה בדואר ופניה אקטיבית לרשות המסים.

שיעור מיצוי זכויות מענק עבודה. מתוך דוח מבקר המדינה

חוק מענק עבודה הוא חוק חדש יחסית שקיבל את צורתו הנוכחית ב-2016. החוק קובע מענק לעובדים שמקבלים שכר נמוך, ועומדים בתנאים נוספים, ומטרתו לעודד תעסוקה גם ברמות השכר הנמוכות. גובה המענק הממוצע עומד על כ-3,660 שקלים בשנה. מענק זה קיבל משקל גדול לאחרונה, לאחר שהוחלט כי אלה שהיו זכאים לו יקבלו תוספת מיוחדת בימי הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי הדו"ח, מיעוט מבין האזרחים הערבים (40%) הגישו תביעה למענק עבודה גם לאחר שהרשות שלחה להם הודעה על זכאות לכאורה, זאת לעומת 53% בכלל האוכלוסייה (כולל ערבים). שיעור הזכאים מבין מגישי התביעות גם הוא נמוך יותר ועומד על 50% לעומת 61% מכלל האוכלוסייה.

לא הגישו בקשה למענק עבודה גם לאחר שקיבלו מכתב. מתוך דוח מבקר המדינה

ביישובי הפזורה המצב חמור אף יותר: 84% מתושבי ערוער וכ-73% מתושבי כסייפה לא הגישו תביעה למענק – לו היו לכאורה זכאים.

מבדיקה שעשה משרד המבקר עולה כי הדואר שנשלח בנוגע למענק אינו מנוטר – וכלל לא ברור האם הגיע ליעדו. על פי דוח מבקר מ-2018 רבע מכתובות המכתבים ביישובים ערבים אינן מאותרות ודברי הדואר שנשלחים אליהם חוזרים.

אוכלוסייה נוספת שנמצאה בעיה בזכאות שלה למענק היא אנשים עם מוגבלות, שנקבעו להם תנאים מקלים לקבלת המענק. על פי החוק נקבע שגם אנשים עם מוגבלות המקבלים שכר נמוך מהמינימום למענק עבודה יזכו למענק. עם זאת, רק 2000 מתוך כ-6000 אנשים שזכאים להטבה זו משתמשים בה.

בדוח מציינים כי ההגבלה על קבלת מענק עבודה למי שמועסק על ידי קרוב משפחה פוגעת במיוחדת באוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות, וכן כי קיים חשש בקרב הזכאים כי הקצבאות האחרות להם הם זכאים יפגעו.

מי שמצליח לממש את המענק באחוזים גבוהים יחסית זה הציבור החרדי, אך גם הוא מתקשה לעשות זאת ככל שמספר המעסיקים לעובד עולה.

שיעור מיצוי זכויות מענק עבודה 2012. מתוך דוח מבקר המדינה. הנתון העדכני למיצוי מענק עבודה עומד על כ-68.4% נכון ל-2018

במשרד המבקר מצאו מספר בעיות במיצוי הזכויות למענקי העבודה.

עלפי הנתונים רק 34.5% מבין הפונים קיבלו שירות מנציג שירות לאחר שביקשו זאת. השאר נטשו את ההמתנה לנציג שירות. במשרד המבקר משערים שהדבר נובע, בין היתר, מזמן ההמתנה הארוך במוקד הטלפוני שעומד על 21 דקות בממוצע. זמן ההמתנה המירבי לקבלת שירות עמד על יותר מ-4 שעות. בנוסף מצא המבקר ליקויים בממשק המידע בין חברת הדואר לרשות המסים.

על פי חוק מי שבבעלותו יותר מדירה אחת לא זכאי למענק עבודה. לפי דוח המבקר רישומי נדל"ן לא מעודכנים הביאו לשלילת המענק מרבים, למרות שהיו זכאים לה.

בסך הכל מציין מבקר המדינה את המענק לחיוב בהשפעתו על רמות העוני וחוסר השוויון. עם זאת, ממליץ המבקר לשנות את אופן מיצוי המענק לדיווח הצהרתי, כפי שנהוג במדינות רבות בעולם. בשיטה זו הדיווח נעשה על ידי רשות המסים ונשלח לאישור. על בסיס נתונים אלה מקבל האזרח את המענק בלי שיידרש לצעדים אקטיביים.

"חשיבותו של דוח זה מקבלת משנה תוקף נוכח משבר הקורונה המדגיש את
הצורך במתן שירות וסיוע לאוכלוסיית הזכאים למענק העבודה בעת הזו".