"ב-2014 ייצרנו רק 2% מהחשמל מאנרגיות מתחדשות. ההסדרות שיצאו לפועל יביאו אותנו ל-10% בסוף השנה", אמר היום (שני) אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, בדיון בוועדת הכלכלה. לפי הערכות איגוד החברות בתחום, ישראל תייצר השנה רק 8-9% מהחשמל שלה מאנרגיות מתחדשות, בחישוב כלל שנתי שהוא החישוב המתחייב בחוק. 

לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אי העמידה ביעד אינה פספוס של שנה בלבד, אלא בעיה נגררת. בסוף שנת 2019 יוצרו רק 6% מהחשמל במדינה מאנרגיות מתחדשות. לפי נתוני חברת החשמל מדובר ב4.6% לאורך שנת 2019 כולה. במלים אחרות, הפיגור בשנים הקודמות הכתיב קצב בלתי אפשרי על מנת לעמוד ביעד של 10% ל-2020.  

אדירי התמקד בדבריו בתכניות העתידיות של משרד האנרגיה, לקדם הצבת יעד של 30% לשנת 2030. יו"ר הועדה יעקוב מרגי (ש"ס) העיר לו על כך: "אני מזכיר לך, החובה היא להתמקד בעמידה ביעדים, עמידה בתכנית הרב שנתית והמלצות הועדה הבין משרדית".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מצגת שהציגה היום רשות החשמל בועדת הכלכלה. 19-10-2020

ועדה בין משרדית, שנועדה להסיר חסמים בתום, שלא באחריות משרד האנרגיה, הייתה אמורה לקום בשנת 2017 אך לא קמה, ובמשרד האנרגיה לא הכינו תכנית רב שנתית.  

יואב קצבוי, ממלא מקום יו"ר רשות החשמל (צילום מסך מתוך שידור ועדת הכלכלה)

יואב קצבוי, ממלא מקום יו"ר רשות החשמל אמר בדיון: "עד היום הוקמו 2,500 מגהואט, ובהליכי הקמה נמצאים 3,500 מגהואט. חלק גדול היה אמור לקום בשנת 2020. זו שנה בעייתית ואנחנו הארכנו זמנים, כך שהם גולשים מעבר לסוף השנה. חלק גדול מההספק המתוכנן צפוי להיות מושלם במחצית הראשונה של שנת 2021".  

אדירי: "הבעיה היום היא משרדי הממשלה. למשל לתת היתרי בניה. בסדר היום שלי, הסרת חסמים תופסת חלק מאוד משמעותי בעשיה".  

לגבי חברת החשמל  אמר קצבוי, כי החברה נערכה לקליטת 1,600 מגהואט בזמן מהיר, תוך מתן עדיפות לאנרגיות מתחדשות על פני מתקנים בדלקים פוסיליים.  

הארגונים הירוקים: הגדילו את היעדים

לקראת הדיון בועדה שלח "הפורום לאנרגיה ירוקה" המאגד שורה של ארגונים סביבתיים בקשה להקפיא תכנון תחנות כח בגז, מעבר למה שכבר הוקפא, תוך העלאת יעדים לאנרגיות מתחדשות. ארגון אדם טבע ודין קבל על אי העמידה בדרישות החוק, אי גיבוש תכנית רב-שנתית ואי ההפעלה של ועדה בין משרדית. גם ארגון לובי 99 דרש את העלאת יעדי האנרגיות המתחדשות ל-50%.  

קצבוי ואדירי אמרו בדיון שיעד של 30% מהווה "אתגר אדיר שיש לעבוד בכל המהירות ובכל הכיוונים על מנת להשיגו". במלים אחרות, לדעתם קיים ספק אם ישראל תוכל לעמוד ביעד זה. בתגובה לטענה כי בעולם מוצבים יעדים גבוהים בהרבה, אדירי ציין כי בתחום האנרגיה הסולרית מדובר ביעד מהגבוהים בעולם, כאשר אין בישראל מקורות משמעותיים אחרים לאנרגיות מתחדשות.  

עם זאת, בדיון השתמש קצבוי בנתון שנקרא "פוטנציאל ייצור מהספק מותקן", שמחשב את המצב הקיים בתאריך ספציפי כאילו הוא חל על שנה שלמה ללא כל תקלה, לעומת הנתון הממשי של ייצור בפועל. נתון זה משפר באופן מלאכותי את ההישגים וגורם להקדמת העמידה ביעדים במספר חודשים עד שנה. 

איתן פרנס, מנכ"ל איגוד החברות לאנגיה ירוקה: "אין ספק שמתרחשת כאן מהפכה אמיתית בתחום, בייחוד בפריפריה. מה שדרוש לנו כדי לצמוח זה תכנית רב-שנתית. צריכים לדעת יעדים לכל שנה. כדי להשיג אשראי ולהעסיק אנשים צריכים תכנית עבודה. יש תחומים בהם הצמיחה הפסיקה. אנרגיית הרוח, המרת פסולת לאנרגיה, כאן אין אופק".

עופר ינאי, יו"ר חברת נופר אנרגיה אמר: "בשנת 2021 חייבים לטפל באגירה, אם רוצים הגדלת ייצור. זה חייב להיות מיידי. יש אזורים שלמים במדינה, מבאר שבע דרומה, שמקבלים תשובות שליליות מ-100 קילו-וואט ומטה. אותו דבר בקריית שמונה. אזורים שלמים מנוטרלים. לשדרג את הרשת לוקח שנים ארוכות. אפשרות שניה זה להתקין אגירה באופן מיידי וזה מכפיל את הרשת".

בסיכום הדיון אמר יו"ר הועדה כחב רהכנסת יעקב מרגי: "הועדה מבקשת לקבל את המלצות הועדה הבין משרדית ולפרסמן לציבור כקבוע בחוק. המשרד יגיש תכנית רב שנתית מפורטת, כוללת יעדי ביניים והתייחסות לפיתוח רשת החשמל. הועדה סבורה שעל שר האנרגיה לגבש יעד לטווח ארוך יותר מ2030. יש להקים מטה במשרד לפתרון בעיות וחסמים בתחום האנרגיות המתחדשות. הועדה דורשת לעגן בהחלטת ממשלה מחייבת את היעד של 30%, כולל יעדי ביניים. הוועדה דורשת מרשות החשמל להעביר לועדה דיווח כיצד חברת החשמל תוכל להעמיד את קיבולת הרשת המתבקשת. הועדה דורשת להאריך את הפטור מהיטל השבחה על בניינים וקרקע, כמו גם מתן תמריצים לרשויות המקומיות".

חברת החשמל לא ערוכה

על פי מסמך הרקע שהכין מרכז המידע והמחקר של הכנסת, חברת החשמל לא ערוכה לקליטת היקפי ההתקנות של מתקני אנרגיה מתחדשת. במחצית הראשונה של 2020 תשובת חברת החשמל לבקשות חיבור מתקני אנרגיות מתחדשת הייתה שלילית ל-107 בקשות, שהן כ-4% מהבקשות, אולם בקשות אלו הן למתקנים בהספק כולל של כ-123 מגה-ואט, שהם כ-24% מסך ההספק המבוקש בכל בקשות החיבור שהוגשו. כלומר, רק 76% מההספק המבוקש ניתן לחבר לרשת, זאת עקב מגבלת הנשיאה של רשת חלוקת החשמל. באזור השפלה, כ-40% מההספק המבוקש לא חובר לרשת בגלל מגבלות אלו.